nieuws

Hermans bepleit adviesverbod voor aanbieder

Branche

Als het aan Adfiz-voorzitter Loek Hermans ligt, mogen directe aanbieders geen advies meer geven over complexe producten en mogen consumenten die producten in de toekomst niet meer sluiten via execution only, dus zonder advies. Complexe producten zouden verplicht alleen nog via het intermediair moeten worden gesloten, was de boodschap van de voorman tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de intermediairvereniging.

Hermans bepleit adviesverbod voor aanbieder

Hermans vindt dat de rollen van aanbieder en adviseur strikt gescheiden moeten worden als het gaat om complexe financiële vraagstukken. “Mijn eerste zorg? Zogenaamd adviserende aanbieders.” Bij hen staan advies en product niet los van elkaar, zegt de Adfiz-voorman. “Een aanbieder is erop gericht te verdienen aan de verkochte producten. Een advies van de aanbieder heeft als doel producten om te zetten. De aanbieder verdient vooral als er een product verkocht wordt. Die prikkel is ingeorganiseerd in het systeem. En die prikkel is strijdig met het klantbelang.” Hermans wil de rollen “definitief en volledig” ontvlechten door “het zo te organiseren dat de aanbieder bij deze financiële vraagstukken niet mag adviseren en uitsluitend het product levert”.
Daarnaast heeft Hermans weinig op met execution only-verkoop van complexe producten. “Iedere burger, of die nu bekwaam is of niet, kan zelf ieder complex product afsluiten. Hij moet wel eerst een geschiktheidstoets maken. Zelfs als hij zakt voor die toets dan nog kan hij zelf het product afsluiten.” Dat vindt hij merkwaardig, afgezet tegen de strenge eisen die voor onafhankelijk adviseurs gelden. “Klantbelang centraal, de eed, passend advies, het zou de aanbieder bij complexe financiële vraagstukken moeten weerhouden van uitrol van execution only. Laten we dit pad verlaten nu het nog kan. Execution only is een prima concept voor een kleine minderheid. Maar niet als marketinginstrument om de klant die het advies niet wil of kan betalen toch een product te kunnen verkopen.”

Reageer op dit artikel