nieuws

Europese verzekeraars blij met onderzoek naar eigen maatregelen

Branche

Solvency II behoeft nog belangrijke aanpassingen wil het nieuwe toezichtsregiem passen bij de langetermijngaranties die verzekeraars vaak verstrekken. Dit stelt Insurance Europe, de koepel van nationale brancheorganisaties in Europa, in een reactie op een besluit van de Europese toezichthouder EIOPA om te onderzoeken welke maatregelen het beste bij deze garanties passen. Insurance Europe is verheugd over het onderzoek waarbij drie eigen voorstellen uit de branche tegen het licht worden gehouden.

Europese verzekeraars blij met onderzoek naar eigen maatregelen

“Het besluit om het onderzoek uit te voeren laat zien dat wetgevers erkennen dat er veranderingen nodig zijn om te verzekeren dat Solvency II het daadwerkelijke risico meet in de langetermijnbusiness van verzekeraars”, aldus adjunct-directeur Olav Jones van Insurance Europe. 
Verzekeraars kunnen volgens Insurance Europe een langetermijnvisie op het gebied van beleggingen hanteren vanwege de langetermijnbeschermings- spaar- en pensioenproducten die aan klanten worden geboden. Deze langetermijnbenadering zorgt ervoor dat de polishouders betere opbrengsten krijgen en heeft een “belangrijke impact op de aard van het risico” dat een verzekeringsmaatschappij loopt. “Het helpt de verzekeringmaatschappijen ook om groei en stabiliteit in Europa te financieren”, aldus de koepel van brancheorganisaties.
Jones: “Het is cruciaal dat Solvency II de mogelijkheid van verzekeraars om deze functie te handhaven niet in de waagschaal stelt. Solvency II zou de invloed moeten erkennen die verschillende businessmodellen hebben op het risico en dit mee moeten nemen bij het wegen van balansgegevens en kapitaalvereisten.”
EIOPA gaat nu verschillende varianten testen van drie toezichtsmaatregelen die Insurance Europe zelf als alternatief heeft ingediend: een mechanisme dat zich focust op het defaultrisico bij beleggingen, een contra-cyclische premie voor bijzondere marktomstandigheden en een methodiek waarbij de rentecurve kan worden geëxtrapoleerd om volatiliteit te voorkomen in de waardering van langetermijnrisico’s. Naar verwachting publiceert EIOPA in juni de uitkomsten.

Reageer op dit artikel