nieuws

“Eed draagt bij aan cultuurverandering in de branche”

Branche

De bankierseed kan een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuurverandering en het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM bracht deze visie donderdag naar voren bij de themamiddag “Van Verklaring naar Eed” van het Nederlands Compliance Instituut. Hij beschouwt de eed eerder als een instrument om het zelfbewustzijn en het zelfkritisch vermogen in de branche te versterken dan als toezichtsinstrument.

“Eed draagt bij aan cultuurverandering in de branche”

“Met de invoering van de eed is een belangrijke en mooie eerste stap gezet”, zei Denkers in zijn speech, onder de titel “Van verklaring naar moreel-ethisch gedrag”. Hij ging ook in op de wens van het  ministerie van Financiën om onderzoek te doen naar het nut van uitbreiding van sancties gekoppeld aan de eed, verplichte registratie en koppeling aan een systeem van tuchtrecht.

“De precieze afbakening vraagt nog wel wat denkwerk. De AFM heeft eerder gepleit voor uitbreiding naar individuele adviseurs. (…) Een klant moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat de adviseur die hij in de arm neemt ook echt zijn belang dient. Of dit nou een adviseur is in dienst van een aanbieder of een onafhankelijke adviseur. Om die reden is de integriteit van deze adviseurs al enige jaren een belangrijk aandachtspunt van de AFM.”

Hij stelde ook dat  een eed effectief kan zijn, mits mensen er herhaaldelijk aan herinnerd worden. “Het is dus zaak om een dynamiek op gang te krijgen waarbij het vuurtje gaande wordt gehouden en een omgeving te creëren waarin mensen actief bijdragen aan de discussie van wat wel en niet door de beugel kan. In plaats van dit geheel over te laten aan de individuele ondernemingen, zou een marktbreed instituut ondernemingen hierbij kunnen ondersteunen.”

Reageer op dit artikel