nieuws

Curator daagt bestuurders BrinckStaete voor de rechter

Branche

Curator daagt bestuurders BrinckStaete voor de rechter

De curator in het faillissement van BrinckStaete Adviesgroep Haarlem daagt de bestuurders Jan Kooijman en Inge Kooijman-Van der Spek voor de rechter wegens zogeheten paulianeus handelen. Volgens de curator, mr. Rob Boers uit Veenendaal, hebben de echtelieden met hun andere BV’s Callas & Luijkckx, BrinckStaete Beheer BV en Krugers BV ten onrechte domeinnamen en gelden onttrokken aan het failliete adviesbedrijf.

Eind november 2012 ging BrinckStaete Adviesgroep Haarlem, dat handelde onder de naam BrinckStaete Financiële Diensten faillliet. Het bedrijf was een voortzetting van het Zeister adviesbedrijf BrinckStaete Adviesgroep dat in 2007 failliet werd verklaard. Anders dan de naam doet vermoeden werd het bedrijf gewoon voortgezet in Midden-Nederland. BrinckStaete huurde tot het meest recente bankroet voor € 2.600 per maand kantoorruimte in Zeist en telde tot het faillissement 7 werknemers. Het bedrijf draaide sinds 2009 structureel met verlies, waarbij de echtelieden de ondergang volgens het faillissementsverslag wijten aan de beroerde situatie op de huizenmarkt.
Curator Boers heeft  zijn kort geding aangespannen tegen BrinckStaete Beheer, kredietbemiddelaar Callas & Luijckx en houdstermaatschappij Krugers. Bij dat laatst bedrijf zijn Jan Kooijman, Ronald Duijkeren en The Lardon Holding bestuurders. Duijkeren was tot voor kort ICT-manager bij Brinckstaete. Bestuurder van de Lardon Holding is Inge Kooijman-Van der Spek. Onder de naam The Lardon Company bestiert  ze een management-, evenementen en PA-bureau. Onder meer televisiekok Lonny Gerungan en zangeres Antje Monteiro behoren tot haar stal.
Boers constateert in zijn faillissementsverslag dat dat vier internetdomeinnamen die toebehoorden tot BrinckStaete Adviesgroep Haarlem, in een enkel geval enkele dagen voor het faillissement, onrechtmatig zijn overgeschreven naar Callas & Luijckx. Ook op andere manieren is er volgens de curator paulianeus gehandeld. De laatste twee maanden voor het bankroet werden werkzaamheden van BrinckStaete gefactureerd door Krugers, waardoor een bedrag van ruim € 66.000 aan de failliete boedel is onttrokken. Ook zette BrinckStaete in de laatste maanden de rekening voor de provisie die zij ontving van Brand New Day over naar Callas & Luijckx.
Hoewel BrinckStaete al jaren rode cijfers schreef, was dit voor SNS Bank geen beletsel om het bedrijf in maart 2011 een krediet van € 336.000 te verstrekken. De  bank heeft hiervan ruim € 317.000 bij de curator teruggeclaimd, maar Boers stelt op zijn beurt een vordering te hebben op SNS Bank omdat de bank vanaf 20 september  2012 gelden heeft overgeheveld van BrinckStaete Advies Groep Haarlem naar de BrinckStaete Beheer. In het faillissementsverlag verweert het echtpaar Kooijman-Van der Spek zich voor het omleiden van het geld: “SNS Bank verrekende stelselmatig vanaf 20 september alle binnenkomende gelden met haar openstaande vorderingen op BrinckStaete Beheer. Om te kunnen beschikken over die saldi is er voor gekozen de gelden te laten betalen op rekeningen van Callas & Luijckx en Krugers.” Met het vrijkomende geld zijn volgens het echtpaar opeisbare betalingsverlichtingen van BrinckStaete voldaan, maar daar gaat Boers niet mee akkoord. Hij wijst er bovendien op dat het krediet van SNS Bank niet werd aangewend voor de zaak maar voor aflossing van privéschulden. Eerder werd al bekend dat de Zeister woonvilla van het echpaar volgende week via een veiling wordt verkocht.

Reageer op dit artikel