nieuws

‘Centraal Beheer offreert niet conform beloningsbeleid’

Branche

Een tussenpersoon uit Den Helder beschuldigt Centraal Beheer Achmea ervan niet conform het nieuwe beloningsbeleid te offreren. Bij een direct ingaande lijfrentepolis zou de verzekeraar ten onrechte de advies-en distributiekosten willen verrekenen met de waarde van het product. De adviseur, Wouter Droog, heeft zijn klacht inmiddels aanhangig gemaakt bij de AFM.

‘Centraal Beheer offreert niet conform beloningsbeleid’

In de offerte die Droog kreeg toegespeeld van een cliënt gaat het om een direct ingaande lijfrente. De kosten, € 85 voor advies, € 55 voor distributie en € 118,17 voor administratie en beheer, stelt Centraal Beheer “eenmalig in te houden op uw storting. In de hierna genoemde uitkering zijn deze kosten al verwerkt.” Droog stelt dat deze manier van werken niet conform het nieuwe beloningsbeleid is dat vanaf 1 januari ook voor lijfrentepolissen geldt. “De kosten voor dit product zouden apart in rekening moeten worden gebracht. In dit geval worden ze verrekend met de aanwezige waarde in het product ondanks dat deze offerte is uitgebracht in 2013.” De werkwijze van Centraal Beheer zorgt volgens de tussenpersoon voor oneerlijke concurrentie. “Wij zijn wel verplicht een losse nota in rekening te brengen die niet fiscaal aftrekbaar is. Bij verreking conform deze offerte gebeurt dat wel.”
Centraal Beheer stelt in een reactie dat de offerte wel conform het nieuwe beloningsbeleid is. “De regels volgend hebben de advies- en distributiekosten bij de tussenpersoon en de direct writer zoals Centraal Beheer Achmea een andere uitwerking”, aldus woordvoerder Marco Simmers. “Bij intermediaire verkoop is sprake van twee facturen: één uitgebracht door de tussenpersoon voor zijn dienstverlening en één factuur van de aanbieder voor de consument waar de premie c.q. koopsom van de verzekering in vermeld staan. Bij een direct writer moet op de factuur of offerte duidelijk vermeld worden wat de advies- en distributiekosten zijn. Daar voldoen wij aan. De advies- en distributiekosten kunnen ten laste gebracht worden op de koopsom omdat deze kosten onderdeel uitmaken van de premie/koopsom en daarmee aftrekbaar zijn. De AFM heeft zich welliswaar uitgesproken over het niet-aftrekbaar zijn van de advieskosten, maar hierover zullen we nog moeten wachten op het oordeel van het ministerie van Financiën.”
 
 

Reageer op dit artikel