nieuws

Verzekeraars keuren herstelkostenregeling goed

Branche

Met het oog op de invoering van het provisieverbod op 1 januari zijn verzekeraars akkoord gegaan met een nieuwe herstelkostenregeling.

Verzekeraars keuren herstelkostenregeling goed

De regeling houdt in dat een klant de gemaakte herstelkosten, in geval van een fout door zijn verzekeraar, voortaan rechtstreeks kan declareren bij zijn verzekeraar. De herstelkostenregeling werd goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars en zal op 1 januari 2013 van kracht worden. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met Adfiz. Over een jaar zal de herstelkostenregeling worden geëvalueerd.

Reageer op dit artikel