nieuws

Niet rekenen advies- en distributiekosten is ontduiking provisieverbod

Branche

Rechtstreekse aanbieders die structureel geen advies- en distributiekosten berekenen aan de klant, maken zich vanaf 1 januari schuldig aan ontduiking van het provisieverbod. Dat laat de AFM weten. De toezichthouder vindt het onwenselijk dat op die manier de indruk wordt gewekt dat advies en distributie bij een direct writer gratis zijn.

Niet rekenen advies- en distributiekosten is ontduiking provisieverbod

De AFM heeft bij diverse directe aanbieders gezien dat de kosten van advies en distributie bij het sluiten van een financieel product op structurele basis niet in rekening worden gebracht bij de klant. “Dit is na invoering van de nieuwe wettelijke regels op 1 januari 2013 niet toegestaan voor producten onder het provisieverbod.” De toezichthouder wijst erop dat niet alleen bemiddelaars en adviseurs kosten van advies en distributie bij de klant in rekening moeten brengen. “Deze nieuwe regels bevorderen onder meer dat klanten een goede vergelijking kunnen maken tussen dienstverlening van aanbieders en die van onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars.”
De suggestie wekken dat advies en distributie gratis is, “doet afbreuk aan de doelstelling van de nieuwe wettelijke regels, en daarmee aan de gewenste cultuuromslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering”. De AFM geeft verder aan dat de kosten van advies en distributie apart van de productprijs op de factuur moeten worden opgenomen. “Dit betekent dat directe aanbieders niet kunnen volstaan met het slechts transparant maken van de advies- en distributiekosten die aan de klant worden gepresenteerd.”

Reageer op dit artikel