blog

ORV, u een zorg!

Branche 2896

Wat is de zorgplicht van een financieel adviseur bij een overlijdensrisicoverzekering? Wat mag een consument verwachten? De Kifid-uitspraak GC 2018-339 over zorgplicht en ORV van mei 2018 heeft het nodige losgemaakt. De Geschillencommissie heeft recent opnieuw twee uitspraken over ORV gedaan. Met conclusies in het verlengde van de eerdere uitspraak.

ORV, u een zorg!

De zorgplicht betekent dat de financieel adviseur met regelmaat aandacht besteedt aan de verzekeringen van zijn klanten. Bij een ORV is die zorgplicht beperkt. Maar niet zo beperkt, dat alleen generieke informatie volstaat. De financieel adviseur had zijn klant expliciet moeten wijzen op de sterke premieverlagingen in de levensverzekeringsmarkt, zo luidt het oordeel. Wanneer dit zou leiden tot een adviesgesprek, is het redelijk dat de financieel adviseur voor zo’n gesprek advieskosten in rekening brengt.

Zorg- en informatieplicht

Deze zorgplicht komt voort uit het Burgerlijk Wetboek (art. 7:401 BW) en de Wet op het financiële toezicht (art. 4:20 Wft). Financiële dienstverleners zijn gehouden om gedurende een overeenkomst consumenten te informeren over zaken, die relevant zijn voor een adequate beoordeling van een product. Bij een lopende ORV mag een consument verwachten dat de adviseur op enig moment contact zoekt om na te gaan of de verzekering als gevolg van premieontwikkelingen aangepast moet worden. Gebeurt dat niet, dan schiet de financieel adviseur mogelijk tekort in zijn zorg- en informatieplicht.

Nuance

Wanneer niet aan de zorgplicht is voldaan, is er dan altijd een schadevergoeding? Nee, dat ligt genuanceerder. Zorgplichtschending kan leiden tot een schadevergoeding. De consument zal moeten bewijzen dat hij daadwerkelijk financieel nadeel heeft gehad. Niet in alle gevallen is oversluiten vanwege een lagere premie mogelijk of aantrekkelijk. Acceptatiecriteria en voorwaarden spelen een rol. En het risico van een zogeheten carenzperiode. Is het overduidelijk dat een consument de ORV eerder had kunnen oversluiten tegen een lagere premie, dan dient de financieel adviseur de gemiste premiebesparing te vergoeden. Is er geen daadwerkelijke schade, dan volgt geen vergoeding.

Schadevergoeding

Die gemiste premiebesparing is overigens nog niet zomaar vastgesteld. Het is te gemakkelijk om hiervoor de som ‘premiebesparing’ x ‘aantal maanden ORV’ te gebruiken. Daarover zijn in de media te hoge verwachtingen gewekt bij consumenten. De premieverlaging heeft zich gedurende de looptijd voorgedaan en niet direct bij het sluiten van de ORV. Ook weegt de Geschillencommissie of er sprake is van eigen schuld bij de consument. Het vaststellen van een eventuele schadevergoeding zal van zaak tot zaak verschillen.

Klachten voorkomen

Financieel adviseurs kunnen hun voordeel doen met de Kifid-uitspraken. Voordat de klacht bij ons is, ligt die eerst bij de financieel adviseur op tafel. Indachtig de lijn van de Geschillencommissie zijn klachten mogelijk door de adviseur zelf op te lossen. En nog beter: dergelijke klachten zijn te voorkomen door uw beperkte zorgplicht bij de ORV als een bekwaam en redelijke handelend adviseur serieus in te vullen.

Reageer op dit artikel