blog

Verzekering onderbelicht?

Branche Members only 924

Het is weer de tijd van de jaarverslagen. Een aparte categorie vormen de jaarverslagen van de overheidstoezichthouders, in het bijzonder – voor verzekeraars – dat van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

Verzekering onderbelicht?

DNB heeft onder meer tot taak het prudentieel toezicht op verzekeraars. Grondslag is de Wft. De term ‘prudentieel’ blijft vreemd klinken in onze oren. Zij is aan het eind van de laatste eeuw in zwang gekomen in het verzekeringsreguleringsjargon als substituut voor ‘solvabiliteit’ (en …