blog

Hoe veilig zijn onze opgebouwde leven-premies op Barbados en Bermuda?

Branche 8417

Private Equity heeft openlijk de jacht op onze leven-premies geopend. Investeerders als Blackstone, Athora en TPG stonden in de rij om de Vivat-levensverzekeringentak over te nemen. Inclusief de opgebouwde premiepotten. Uiteindelijk ging de op Bermuda gevestigde verzekeringsinvesteerder Athora er met de buit vandoor. “Strenght through commitment” is hun geruststellende slogan. Waarom zijn deze buitenlandse durfinvesteerders opeens zo bovenmatig geïnteresseerd in onze leven-portefeuilles? Want zo goed gaat het daar niet mee.

Hoe veilig zijn onze opgebouwde leven-premies op Barbados en Bermuda?

Het heeft met de rigide boekhoudregels van DNB te maken. De ijverige ambtenaren van DNB hebben de veel te strakke Europese Solvency II-regels per direct doorgevoerd voor alle levensverzekeraars in ons land. Andere landen zijn daarmee nog niet eens begonnen. Daardoor zijn diezelfde portefeuilles in de VS, op Barbados of Bermuda boekhoudkundig opeens honderden miljoenen meer waard.

Geld weggesluisd

Dank DNB! Want hoe veilig zijn onze premies daar eigenlijk? Hoe zit het met het toezicht en de grip op onze premiepotten? Die is er vanuit Nederland helemaal niet meer. Dat bleek eerder al pijnlijk toen op voorspraak van onze Centrale Bank en geheel onder eigen DNB-regie, de leven-portefeuille van Conservatrix voor een euro werd verkocht aan de inmiddels in opspraak geraakte Amerikaanse durfinvesteerder Eli Global. Na de overdracht door DNB is in de Verenigde Staten een ‘Federal investigation’ gestart naar deze ‘verzekeraar’ en zijn oprichter Greg Lindberg wegens “crimes against financial institutions and money laundering”.

Inmiddels is er al 100 miljoen premiegeld van Conservatrix-klanten onder de neus van DNB weggesluisd naar Barbados. Onomkeerbaar en ongrijpbaar voor onze belangrijkste toezichthouder, is dit premiegeld aan hun toezicht onttrokken. Als dit te zijner tijd fout loopt – en daar lijkt het verdacht veel op – kunnen en zullen Conservatrix-klanten DNB volledig aansprakelijk stellen voor deze premieroof. Het grote geld en de sluwe internationale ‘Haute Finance’ zet de strikt lokaal denkende en veel te naïeve ambtenaren van DNB in hun hemd.

Verbetering van de vitaliteit

Toch hoeven de nieuwe Private Equity partners niet per se negatief te zijn. Ze kunnen de doorbraak betekenen voor de verbetering van de vitaliteit, de kwaliteit en de vergrijsde organisaties binnen de verzekeringsbranche. Levensverzekeringen zijn al zo oud als de Babyloniërs. Later ontstonden gilden die hun eigen leden verzekerden en verenigingen – Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen – waarbij verzekeringnemers risico’s samen deelden. Winst maken was in het geheel geen doel. In de jaren 90 zagen we hoe het maximeren van aandeelhouderswaarde tot belangrijkste taak van verzekeraars werd. Waarbij het werkelijke bestaansrecht van een verzekeraar – datgene verzekeren wat als individu niet te dragen is – geheel uit het oog verdween. En nu heeft dus de Private Equity openlijk en onbeschaamd haar intrede gedaan.

Eigenbelang

Je hebt gelukkig de verantwoorde variant: groei-investeerders die door kwaliteitsimpulsen waarde op termijn willen toevoegen. Maar je hebt ook de onverantwoorde variant: lefgozers die als een sprinkhanenplaag alle premiepotten willen leegvreten met maar één belang: het eigenbelang. Het is nu aan de verzekeringsbranche, de tot nu veel te lokaal opererende toezichthouders en de wetgever om onze premiegelden, ook op termijn en ook op wereldschaal, beter te beschermen. Door regels alleen vanuit internationaal perspectief toe te passen, toezicht mondiaal te verankeren en volledige transparantie te eisen. Of anders de verkoop te blokkeren.


Deze blog verschijnt eind deze maand ook als column in am:magazine 49.

Athora laat via een woordvoerder weten dat het de bedoeling is dat Vivat onder toezicht van DNB blijft en de Vivat-polissen ook in Nederland blijven.

Reageer op dit artikel