blog

Kosteloos advies ter vervanging van verplichte AOV

Branche 2751

Gelukkig, de verplichte AOV voor zelfstandigen lijkt van de baan. Let wel: voorlopig! Want, as we speak, buigt een commissie zich over de vraag of het goed is om zelfstandigen verplicht te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het thema is dus voorlopig van tafel, maar ik ben ervan overtuigd dat het idee weer terug gaat komen in de sector. Maar een verplichte AOV is om vele redenen geen goede ontwikkeling. Laten we daarom actief met elkaar nadenken over een goed alternatief. Ik doe graag een voorzet.

Kosteloos advies ter vervanging van verplichte AOV

Mijn standpunt in deze kwestie heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken: zeg nee tegen een verplichte AOV. Je belast hiermee een grote groep zelfstandigen met een verplichte verzekering, terwijl dit vaak niet de oplossing is. Nu weet ik dat ergens tegen zijn erg makkelijk is. Een oplossing vinden, daar ligt de echte uitdaging. Hoe verder?

Bewuste keuze

Een aantal interessante passages uit de Kamerbrief AOV/zzp van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees (26 november 2018) helpt ons verder in ons denken over het verhogen van de verzekeringsgraad. Koolmees geeft aan dat hij zich niet langer wil richten op het verbeteren van het aanbod maar op het ‘bevorderen van een bewuste keuze van zelfstandigen’. En dat is een uitstekend uitgangspunt.

Zelf gecreëerd probleem

Zelfstandigen weten niet goed de weg naar de juiste verzekering te vinden. Dit probleem hebben we natuurlijk zelf deels gecreëerd met het provisieverbod bij AOV. Tegenover één (goed beloonde) AOV stonden in het verleden vier ‘gratis’ gesprekken met zzp’ers die niet gebaat waren bij een AOV, bijvoorbeeld omdat de partner voldoende inkomen had. Daarnaast onderschatten veel zelfstandigen de risico’s die zij lopen en hebben ze onvoldoende financieel inzicht om de gevolgen goed in kaart te brengen.

Hoe kunnen we deze cruciale kennis tussen hun oren krijgen? Er is slechts één beroepsgroep die het bewustzijn hieromtrent als beste bij de zzp’er kan verhogen: de onafhankelijk financieel adviseur. Echter, uit ervaring weten we dat de zzp’er niet makkelijk aan de tafel is te krijgen bij de adviseur. Voor de gemiddelde zelfstandige is de drempel voor een betaald advies over AOV te hoog. De advieskosten zijn het struikelblok. En aangezien fiscale aftrekbaarheid van deze advieskosten helaas niet haalbaar blijkt, moeten we het in een andere hoek zoeken.

Ik hoor uw vraag al: wie gaat dit betalen?

Gratis advies

Alleen gratis advies leidt tot meer bewuste keuzes. Vandaar het volgende voorstel: de oprichting van een landelijk AOV-adviesfonds. De basisgedachte is dat we hierin gelden stoppen die zzp’ers en wellicht kleine zelfstandigen mogen gebruiken om een soort basis ‘AOV-advies’ te financieren.

Ik hoor uw vraag al: wie gaat dit betalen? Laat mij bij onszelf beginnen, dus een deel door verzekeraars. En wellicht is het enthousiasme in Den Haag zo groot dat daar ook een potje aangeboord kan worden. Is dit dan geen vorm van provisie? Nou, volgens mij niet. De gelden komen tenslotte uit een grote pot, er is geen sturende werking naar een specifieke aanbieder. Wie beheert het geld? Ik kan me voorstellen dat partijen als het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en MKB Nederland hier een mooie, neutrale rol in kunnen spelen.

Reacties

Natuurlijk zijn er nog veel meer aspecten waarover nagedacht moet worden. Maar voordat we hiertoe overgaan, wil ik eerst graag uw reactie op de basisgedachte. Een AOV-adviesfonds. Wat vindt u ervan?

In november 2016 (!) heb ik via ditzelfde medium ook een oproep gedaan voor gratis advisering. Met ook wisselende reacties. Maar we moeten als branche stappen maken in dit dossier. Om twee redenen. Om in de toekomst schrijnende situaties bij onverzekerde zelfstandigen te voorkomen. En om de discussie over een verplichte AOV bij zelfstandigen voor eens en altijd van tafel te krijgen. Denkt u mee?

Reageer op dit artikel