blog

De toekomst van een uitspraak van de Kifid-chatbot is waarschijnlijk dichterbij dan we ons nu kunnen voorstellen

Branche 2158

De toekomst is dichterbij dan we denken. De wetenschapper in het DWDD Toekomstcollege was stellig: ‘Een chip in ons brein, dat gaat gebeuren, waardoor we direct verbonden zijn met de cloud’. Het lijkt nog onvoorstelbaar. Het doet me denken aan de mensen uit het filmpje van 1998 over de mobiele telefoon. Jong en oud dachten die niet nodig te hebben. Want ze werden toch niet gebeld of het leek ze niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Twintig jaar later is de smartphone niet meer weg te denken.

De toekomst van een uitspraak van de Kifid-chatbot is waarschijnlijk dichterbij dan we ons nu kunnen voorstellen

Kunstmatige intelligentie of AI, chatbots en robots, er zijn al legio toepassingen. Nieuwe technologie biedt uitdagingen en kansen. Zetten we de robot in om klanten sneller van dienst te zijn? Kan AI helpen met advies en financiële diensten die inspelen op de persoonlijke behoefte? Of met het zoeken naar een passende oplossing voor klachten? AI hoeft niet alleen gericht te zijn op winst en efficiency. Het gaat ook over de vraag welke waarden we belangrijk vinden. Die sociale kant mogen we bij het ontwikkelen van technologie niet uit het oog verliezen.

Kifid-chatbot

Kijk ik naar ons klachteninstituut, dan zie ik ook daar kansen. AI kan ons helpen om de honderden uitspraken en oordelen van de Geschillencommissie te analyseren. Zodat we ontwikkelingen, trends en verbeterpunten kunnen signaleren en teruggeven aan consumenten en de financiële sector. Hoe fijn zou het zijn als we met AI de relevante informatie uit omvangrijke digitale dossiers in no-time naar boven kunnen halen, waar dat nu nog heel veel lees- en puzzelwerk vraagt. Dan kan de schaarse tijd van onze mensen nog meer gericht zijn op ‘wat is de klacht achter de klacht’. Hoe mooi zou het zijn dat we met die snel opgedane informatie sneller een passende oplossing voor de klacht kunnen bereiken. Als het kan via bemiddeling, en lukt dat niet dan door een uitspraak. En dat zal voorlopig nog wel een uitspraak ‘op schrift’ zijn. Maar de toekomst van een ‘gesproken uitspraak’ van de Kifid-chatbot is waarschijnlijk dichterbij dan we ons nu voor kunnen stellen.

IJs breken

Goed om bij de ledenbijeenkomst onlangs te zien hoe Adfiz de nieuwe ontwikkelingen omarmt. Hoe zij haar leden uitdaagt om mee te doen met een Watson-pilot. Een uitgelezen mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden. Om als financieel adviseur te onderzoeken en te ervaren hoe technologie kan helpen om klanten beter en sneller van dienst te zijn. En niet in de laatste plaats, om in die nieuwe samenwerking tussen mens en techniek te ontdekken waarin je je als financieel adviseur van de toekomst kunt onderscheiden. Want dat het menselijk contact een belangrijke rol blijft spelen, daar ben ik van overtuigd.

Nog dagelijks zien wij in onze praktijk dat een zitting, waarin mensen elkaar voor het eerst in de ogen kunnen kijken, het verschil kan maken. Dat het samenbrengen van mensen in een zitting maakt dat alsnog het ijs gebroken wordt. En dat partijen er tegen ieders verwachting in alsnog samen uitkomen. Die ‘magie’ blijft vooral mensenwerk. Daar kan geen chatbot tegenop!

Deze blog verscheen eerder als column in am:46.

Reageer op dit artikel