blog

‘Klein moet niet proberen zich te gedragen als groot’

Branche 2105

In am:45 staan de 100 grootste intermediaire bedrijven. Eerder dit jaar publiceerde Assurantie Magazine al een lijst met de 75 meest invloedrijke vrouwen in onze branche. Wanneer ik de twee lijsten naast elkaar leg, denk ik een zekere onevenwichtigheid te bespeuren. Om het maar eufemistisch te stellen.

‘Klein moet niet proberen zich te gedragen als groot’

Maar ook de vergelijking met de Adfiz-ledenlijst levert de nodige ‘witte-vlekken’ op. Juist van de grote spelers zou je verwachten dat ze unaniem het belang van collectieve belangenbehartiging onderschrijven en ondersteunen. Een beetje plat gezegd binnen hun type bedrijven levert immers elke verbetering van wet- en regelgeving en tegengaan van niet doelmatige regels de meeste euro’s op.

Boutjes en moertjes

Terug naar de lijst in dit nummer. Waarom boeit ons wie de grootste is? Willen we weten wie de macht heeft en wie we dus niet voor het hoofd moeten stoten? Of zien we deze bedrijven als voorbeeld van wat we kunnen bereiken wanneer we maar genoeg ons best doen? Of is de lijst vooral voor de aanbieders gemaakt als handig hulpmiddel waar zij veel van hun producten kunnen afzetten?

Groot is belangrijk wanneer je een fabriek bent die boutjes en moertjes maakt. Wanneer je een miljoen boutjes kunt maken zijn die per stuk nu eenmaal goedkoper dan wanneer je er duizend maakt. Ook om meerdere specialismen onder één dak beschikbaar te kunnen hebben zal Groot een voorwaarde zijn. Zoals de juridische fabrieken aan de Zuidas elke dag laten zien.

Persoonlijke aandacht

Maar is Groot ook belangrijk wanneer het gaat om het geven van persoonlijke aandacht aan de klant? Aan het echt kennen van die klant? Aan het proactief kunnen reageren op zaken en ontwikkelingen aan de kant van de klant, voordat de klant zelf bedenkt dat deze gevolgen voor zijn financiële zekerheid hebben? Ik weet dat ondernemers en medewerkers trots zijn wanneer ze op de am:-lijst staan van de 100 grootste intermediairbedrijven. Zeker wanneer ze weer een plaatsje zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Die trots is terecht en ik feliciteer hen met dit resultaat. De lijst geeft een mooi beeld van de pluriformiteit en de kracht van een deel van het intermediaire landschap.

Nieuw lijstje

Maar Groot is niet beter dan Klein. Groot is anders maar niet beter. Klein moet dan ook niet proberen zich te gedragen als Groot. Klein telt mee. Ook in Assurantie Magazine. Mag ik daarom een voorstel voor een nieuw lijstje doen? Wat zijn de dertig mooiste verhalen hoe adviseurs voor individuele klanten in 2018 echt het verschil hebben gemaakt?

Ik denk dat die dertig verhalen op boeiende wijze zullen laten zien waarom persoonlijk advies belangrijk is. Waarom een loopbaan op een financieel advieskantoor ook voor jongeren een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Ik durf ook al een voorspelling te doen. Bij het bekijken van de dertig beste verhalen zal er een mooi evenwicht zijn tussen de vrouwelijke en mannelijke adviseurs en tussen Groot en Klein. Wat uit de verhalen ook zal blijken is dat persoonlijke aandacht in de financiële dienstverlening  een Groot goed is.

Deze blog verscheen ook als column in am:magazine 45.

Reageer op dit artikel