blog

Verzekeraars, kom zelf met argumenten tijdens Kifid-procedures

Branche 1717

Het Kifid is ooit opgericht om geschillen tussen consumenten en financieel dienstverleners (zoals banken en verzekeraars) op een laagdrempelige manier tot een oplossing te brengen. Die financieel dienstverleners denken daar echter heel anders over. Na de lage drempel sleuren ze de consument een slangen- of valkuil in; door hun belangen te laten behartigen door een advocaat.

Verzekeraars, kom zelf met argumenten tijdens Kifid-procedures

Een advocaat heeft per definitie de taak om een probleem van zijn opdrachtgever zo gunstig op te lossen. Daar hoort bij dat hij in ieder geval alle juridisch trucs uit de kast trekt. Zeker bij het Kifid haalt de advocaat standaard ‘verjaring’ van de plank. En de advocaat doet zijn best de ‘tegenpartij’ (consument) te intimideren. Door tijdens de schriftelijke procedure zoveel mogelijk pagina’s ‘verweer’ in te dienen. Door heel veel naar jurisprudentie te verwijzen. En tijdens de hoorzittingen mondeling. Ik heb een keer mee gemaakt dat een advocaat tijdens een hoorzitting een consument toeblafte: “U had niet moeten zitten slapen, mevrouw”.

Onlangs nog stelde een advocate: “Ik zou maar schikken als ik u was, want als er een uitspraak komt in uw voordeel, dan gaan ‘wij’ in beroep”. Daarmee gaf de betreffende advocate overigens aan de beroepsregels van het Kifid niet te kennen, want ze zou niet eens in beroep kunnen.

‘Wat een kreng’

De betreffende advocate was er een van een van de grootste – internationaal werkende – advocatenkantoren in Nederland. Het mocht voor de grote – ook internationaal opererende – verzekeraar blijkbaar wat kosten. (De claim was maximaal € 20.000). Het gekke was dat in de schriftelijke procedure de verzekeraar steeds zelf de argumenten had aangedragen. Maar bij de hoorzitting stuurde de verzekeraar deze mevrouw als een pitbull af op de consument. Hetgeen de consument tot de uitspraak bracht: ‘wat een kreng’.

Ongelooflijk laf

Zakelijk gezien deed deze advocate het waarschijnlijk best goed voor haar opdrachtgever. Maar feitelijk is deze verzekeraar (maar ook andere verzekeraars en banken) ongelofelijk laf. Ik mag toch hopen dat een advocaat niet méér verstand van het product of de dienst van de financieel dienstverlener heeft dan de financieel dienstverlener zelf. Deze advocate gaf dat zelfs toe. Toen de consument haar probeerde uit te leggen wat er volgens hem niet goed zat zei ze: “Meneer, ik ben jurist, ik heb verstand van juridische zaken en niet van dit soort financiële zaken.”

Daar is het Kifid mede debet aan. Het Kifid is een instituut dat sterk gejuridificeerd is. Secretarissen (Kifid’ers die de zaken voorbereiden, zorgen dat er stukken gewisseld worden en schrijven aan de uitspraak) zijn juristen. De arbiters zijn juristen. Alles ademt juridificering.
Als consument zit je er vaak maar bij en kijkt er naar. Zowel de arbiters van het Kifid als de advocaten kennen rechtszalen en de merites daarvan van binnen en van buiten. De gewone burger / consument komt daar zelden of nooit. En als er dan dus ook bij het Kifid een sterk juridische strijd ontbrandt alsof je in de rechtszaal zit sta je als consument al met tien-nul achter.

Kifid-reglement

Het Kifid-reglement staat dit alles toe, maar – zo lang dat niet veranderd is – roep ik verzekeraars, banken en andere financieel dienstverleners op de guts te hebben om zelf de argumenten tijdens een Kifid-procedure naar voren te brengen. En om zelfs tijdens zo’ n procedure nog steeds voor ogen te houden dat men (vaak nog) te maken heeft met de klant; iemand die zorgt voor hun brood en broodbeleg.
Ik vind dat het Kifid zijn reglement aan moet passen. Het moet de verzekeraar, bank of andere financieel dienstverlener alleen toegestaan worden zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat als de consument dat ook doet. Zo niet, dan moet de financieel dienstverlener het gewoon op eigen kracht doen.

Ontlasten rechterlijke macht

Minister Dekker van Rechtsbescherming denkt er over de gewone rechterlijke macht te ontlasten en schikkings-overleg-structuren als die bij het Kifid te gaan promoten. In de basis ben ik het daar mee eens. Maar niet op de manier waarop het Kifid nu werkt. Geldbelangen zal dit binnenkort bij minister Dekker gaan aankaarten.

Reageer op dit artikel