blog

Zorg dat blockchain serieuze vormen aanneemt

Branche 2661

Zorg dat blockchain serieuze vormen aanneemt

Naar verwachting zal blockchaintechnologie de branche grootschalig transformeren, met als resultaat een geprognotiseerde efficiëntiewinst van 92 miljard in het komende decennium. Hoe de operationele kosten te verlagen, is een blijvend vraagstuk voor elke Nederlandse verzekeraar. De Nederlandsche Bank voorspelt dat vóór 2030 de algehele premie-inkomsten in de markt met 20% zullen dalen. Met dit vooruitzicht zullen verzekeraars kritisch moeten kijken naar hun concurrentiepositie.

De blockchain zal een antwoord zijn op het vraagstuk operationele kosten én zorgen voor een omslagpunt waar leiders en achterblijvers zullen ontstaan. Achterblijvers zullen niet (langer) kunnen overleven in de nieuwe blockchain-geactiveerde verzekeringsomgeving en van de markt verdwijnen of een makkelijke overnameprooi worden. In 2018 zien we de eerste ‘early adopters’ binnen de branche verder experimenteren met de blockchain.

Toenemende concurrentiedruk

De blockchain negeren is onverstandig. De verhoogde efficiëntie die door de technologie ontstaat zal een markt creëren waarbij partijen die de blockchain niet omarmd hebben niet mee kunnen komen omdat hun operationele kosten ver bovengemiddeld zijn in een markt waar de trend van neerwaartse druk op de premies zich lijkt door te zetten. Ten aanzien van de schademarkt is de verwachting dat de premies in 2030 € 12 miljard zullen bedragen, tegen € 15,1 miljard in 2015 aldus de DNB. Dit is een inkomstendaling van 20%. Driekwart van deze daling zal worden veroorzaakt door toenemende concurrentiedruk als gevolg van efficiencyslagen die innovatieve technologieën als blockchain mogelijk maken.

Smart contracts

Volgens DNB besteedden Nederlandse verzekeraars in 2015 € 5,8 miljard aan operationele kosten. Gelet op de verwachte daling van  inkomsten zal de markt worden verplicht om ongeveer 50% (€ 3 miljard) van de operationele kosten te verminderen om concurrentievermogen te behouden. Leden van B3i, een blockchainconsortium voor herverzekering, voorspellen een besparing van 30% in risicobeheerkosten door inzet van blockchain. De meest veelbelovende operationele besparingen zullen komen uit de zogenaamde smart contracts. Een verzekeringspolis is in principe gewoon een stuk papier bestaande uit ‘als dit dan dat’ bepalingen: als zich een auto-ongeluk voordoet, dan worden de reparatiekosten betaald. Dit is toevallig ook de structuur van een smart contract. De Franse verzekeraar AXA biedt al dergelijke smartcontract-reisverzekeringen aan. Het contract is verbonden met wereldwijde luchtverkeersgegevens en een uitbetaling wordt geactiveerd zodra een vertraging wordt waargenomen. Behalve dat het de klantenservice verbetert, automatiseert het de administratie en de kostenbeheer.

Eerste verzekeraars in 2020 voorbij pilotfase

Veel Nederlandse verzekeraars houden trends nauwlettend in de gaten, maar lijken de transformatie die nodig is passief te benaderen. Een rondgang in het publieke domein onthult dat verzekeraars in verschillende blockchainprototypen hebben geïnvesteerd (Aegon heeft geëxperimenteerd met een smart contract voor levensverzekeringen, Achmea heeft een pilot voor klantidentificatie), maar achterlopen op andere financiële instellingen. ING heeft al aan 27 proof-of-concepts gewerkt. De Rabobank werkt samen met IBM en andere banken aan de creatie van een ​​gedecentraliseerd netwerk voor handelsfinanciering voor het MKB. ABN AMRO is een belangrijke investeerder in Digital Assets Holding, een maker van gedistribueerde grootboekoplossingen voor financiële diensten gesteund door Accenture en Goldman Sachs. Pensioenaanbieders APG samen met PGGM werken aan een doorontwikkelde blockchain die tot meer flexibel pensioenbeheer tegen lagere kosten zal leiden.

Kinderschoenen

Er lijkt in de verzekeringsbranche een sentiment te bestaan dat de technologie nog steeds in de kinderschoenen staat en dat hierdoor de branche niet uit de experimentele fase stapt. Blockchain technologie die daadwerkelijk volledig in productie werkt is dichterbij dan we denken. Marktonderzoeker Gartner voorspelt dat 10% van de blockchain- en smart contractinitiatieven binnen de branche vóór 2020 voorbij de pilotfase zullen worden ontwikkeld. Als dit waar blijkt te zijn dan zullen de eerste concrete Nederlandse blockchainproducten binnen 20 maanden de markt betreden. Welke leidende marktpartijen zullen dit zijn?

Het omslagpunt

Het zal nog wel even duren voordat de branche de blockchain volledig eigen gemaakt heeft. Vóór 2030 zal er een omslagpunt zijn waarbij er een nieuwe marktstandaard bereikt wordt. Met een radicaal getransformeerde verzekeringsindustrie, gekenmerkt door hogere efficiëntie en lagere premies, zullen partijen die op dit moment de blockchain niet adopteren in de toekomst niet meer bestaan. Het is daarom van cruciaal belang om niet aan de zijlijn te blijven toekijken maar proactief de benodigde transformatie in te zetten. Ga door met investeren en experimenteren maar zorg er vooral voor dat de transitie van ideeën naar productie plaatsvindt en blockchaintechnologie serieuze vormen aanneemt.

Reageer op dit artikel