blog

Een echt vak

Branche 1704

Een echt vak

In am:magazine 39 staat een uitgebreid stuk over asbest. Ik adviseer u om dit te lezen omdat het opnieuw duidelijk maakt hoe belangrijk deskundig advies is. Bij mijn woonboerderij staat een bijgebouw. Inderdaad met een asbestdak. Dat dak wil ik al jaren vervangen, maar onder de nok wonen uilen. Ik weet niet de hoeveelste generatie er nu al woont, maar elk jaar zijn er weer jongen. De mensenfamilie staat niet toe dat ik het dak vervang, want dan worden de uilen verstoord. Ik heb dus asbest en het ziet er naar uit dat dit zo zal blijven.

Terug naar het artikel in am:magazine nummer 39. Tijdens de bijeenkomst met experts bleek dat wanneer er zich onverhoopt een calamiteit voordoet, de opruimingskosten aanzienlijk kunnen zijn. Natuurlijk heb ik een prima opstalverzekering. Met boven de verzekerde som een extra dekking voor opruimingskosten van 10%. Dat lijkt mooi. Maar als ik de experts in dit artikel (zie pagina 40) mag geloven, is dat bij een beetje verspreiding van asbest over de omgeving en met het opruimen van de ‘druppelzone’ onder het dak, waarschijnlijk dik onvoldoende. Die gewone opstalverzekering blijkt opeens toch wel een echt adviesproduct te zijn.

Eigenwoningschuld

Daags na dit interessante panel mocht ik aanwezig zijn bij een inleiding over de nieuwe fiscale regels rondom eigenwoningschuld. Het arrest Schwanen/Hundscheid II kwam voorbij. Bij u natuurlijk allang bekend maar voor mij nieuw. Als ik goed heb opgelet blijkt uit dit arrest dat aflossingen die op de hypotheekschuld worden gedaan worden gezien als ‘investeringen’ en niet als kosten van de huishouding. Bij een echtscheiding, bijvoorbeeld omdat ik de uilen toch verjaag, kan dat fors verschil uitmaken in de uitkomst van de berekening waarop beide partners recht hebben.

Kanscontract

‘s Avonds zat ik nog gezellig te lezen in de meest recente uitspraken van de geschillencommissie KiFiD. Daar kwam ik bij uitspraak 2018-074 waar iemand een direct ingaande garantielijfrente op basis van execution only had afgesloten. Hoewel getrouwd had de man er toch voor gekozen om zichzelf als enige verzekerde te benoemen. Met het gevolg dat toen hij na het ontvangen van de eerste ‘gegarandeerde’ lijfrente overleed, het kapitaal aan de verzekeraar toeviel en de weduwe niets meer ontving. Verzekeringen zijn een kanscontract. Het zal zo zijn. Maar de vraag komt wel op hoe hard je als ene speler je best mag doen om de andere speler zijn kaarten op de verkeerde kans te laten zetten.

Geen flauw benul

Gewoon drie zaken uit het dagelijks leven. Zaken waarvan ik overtuigd ben dat de dames en heren uit de politiek geen flauw benul hebben waar dit over gaat en niet de impact overzien wat de gevolgen zijn wanneer de klant de verkeerde keuzes maakt. Van twee van de drie voorbeelden steek ik overigens mijn hand ook niet in het vuur dat de gemiddelde medewerker bij de AFM deze problematiek herkent. Van de marketeers en automatiseerders weet ik het zeker. Die zijn het spoor al in de eerste alinea kwijt. En toch houden we stug vol dat execution only moet kunnen.

Deze blog verscheen ook als column in am:magazine 39.

Reageer op dit artikel