blog

Verdere provisietransparantie is funest voor de samenleving

Branche 3342

Verdere provisietransparantie is funest voor de samenleving

Toegankelijkheid tot de onafhankelijke financiële adviesmarkt is onze prioriteit. Sinds jaar en dag maken we ons als maatschappij hier sterk voor. Ik ben daarom tégen verplichte transparantie van provisie. Provisietransparantie jaagt de consument namelijk weg van het financiële advies dat de consument zo onmiskenbaar nodig heeft. De resultaten uit het evaluatierapport van het provisieverbod maken dat ik mij graag weer hardop uitspreek voor het behoud van het onafhankelijk advies. In het belang van de consument. Verplichte provisietransparantie is in dit kader zeker geen goed idee.

Met interesse heb ik het evaluatierapport van het provisieverbod gelezen. Helaas biedt het geen opzienbarende uitkomsten. Waarschijnlijk omdat diverse partijen er eerst met een rode pen doorheen zijn gegaan voordat tot publicatie werd overgegaan. Mede daardoor zijn bij elk standpunt (voor of tegen provisieverbod) voor- en nadelen te lezen. Iedereen kan in dit rapport z’n gelijk krijgen. Een tweede rode draad vormen de conclusies met open eindjes. Wat dacht u van: ‘opvallend is dat particulieren die gebaat zijn bij financieel advies (omdat ze weinig financiële kennis hebben) het meest geneigd zijn de adviseur links te laten liggen als ze zien hoeveel ze voor advies betalen’. Dat is me nogal een opmerking. De groep die juist een advies nodig heeft, krijgt het niet! Waar spreekt in dit rapport de urgentie uit om dit als samenleving onmiddellijk, dus nú, op te pakken?

De mens als kortetermijnbeslisser

Van nature denken wij korte termijn. Zo simpel zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar. Daarom kiezen we vaak voor zo min mogelijk betalen en zo veel mogelijk nu in de portemonnee houden. De zorgverzekering is daar een mooi voorbeeld van: consumenten selecteren een hoog eigen risico om zo de ‘laagste’ premie te krijgen. Helaas vaak gekozen door juist díe consument die dit niet kan lijden.

Financiële bescherming nodig

Een dergelijke consument heeft financiële bescherming nodig. Het provisierapport laat ons zien dat we ons als maatschappij er nu echt hard voor moeten maken om die rol op te pakken. Dat vraagt om concrete maatregelen. Laat ik eens een voorzet geven: de huidige kennis- en ervaringstoets werkt onvoldoende. Een consument die zakt voor de test (die an sich al vaak van een discutabel niveau is) kan vervolgens evengoed rechtstreeks een product sluiten (lees: het goedkoopste, zonder de voorwaarden te lezen, laat staan te begrijpen). Mijn voorstel is: zakt een consument voor de kennis- en ervaringstoets dan wordt het een maatschappij verboden om rechtstreeks een product aan te bieden. Een advies moet dan verplicht gesteld worden.

APK voor de auto

Alleen zo bieden we oprechte bescherming. Zie het als een verplichte APK voor de auto. Toen die werd ingesteld stonden we ook niet allemaal te juichen maar nu, jaren later, zijn we blij met de resultaten die de APK geboekt heeft. Zowel de auto-eigenaar als andere weggebruikers zijn beter beschermd dan ooit. Soms is een duwtje voor eigen bestwil nu eenmaal nodig.

Kind met het badwater weggooien

Laat ik één ding toegeven: ik ben niet objectief. De Goudse heeft vanaf haar oprichting de strategische keuze gemaakt dat ze samenwerkt met onafhankelijke adviseurs. Zij behoeden als geen ander de consument voor financiële missers. Zij bieden begeleiding bij het treffen van (de juiste) langetermijnvoorzieningen. In het provisiesysteem zijn de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen gemaakt om de behoefte van de klant weer oprecht centraal te zetten. Maar nu is het voldoende. Laten we niet het kind met het badwater weggooien; verdere provisietransparantie zal namelijk averechts gaan werken als het gaat om het bevorderen van het broodnodige advies.

 

Reageer op dit artikel