blog

Belang volledige gezondheidsverklaring kan niet genoeg benadrukt worden

Branche 2130

Belang volledige gezondheidsverklaring kan niet genoeg benadrukt worden

Wat een eer: de uitnodiging columnist en blogger te worden voor am:. Ik heb die met plezier aanvaard. Het is een uitgelezen kans om mijn ervaringen als voorzitter Geschillencommissie van Kifid met u te delen. Zaken die mij verrassen, die mij bezighouden.

Mijn eerste jaar bij Kifid zit erop. Kennismaken en inwerken zijn hand in hand gegaan met handen uit de mouwen en aan de slag. Plezierige gesprekken met consumentenorganisaties, brancheverenigingen, ondernemersorganisaties. Goede gesprekken met consumenten, banken, verzekeraars, financieel adviseurs en vermogensbeheerders. Ze hebben mij een inkijk gegeven in de omgeving waarin u werkt. Een dagelijkse praktijk waar veel goed gaat. Maar waar ook consumenten ervaren dat hun klacht niet wordt gehoord. Zij doen dan terecht een beroep op Kifid.

Een winnaar en een verliezer

Als het even kan, proberen wij de klacht van de consument op te lossen door bemiddeling. Het biedt mogelijkheden voor maatwerk en creatieve oplossingen. Beide partijen ronden dan met een goed gevoel de zaak af. Wanneer de procedure eindigt in een uitspraak, kunnen consument en financiële dienstverlener verharden in ‘eigen gelijk’. Met uiteindelijk een winnaar en een verliezer en – veelal – geschaad vertrouwen.

Precedentwerking en gezichtsverlies

Dat verlies van vertrouwen is jammer. Het staat in contrast met de openheid die ik in mijn gesprekken met financiële dienstverleners ervaar. Alles is bespreekbaar, er is oprecht bereidheid tot zelfreflectie, wordt mij verzekerd. Dat vind ik hoopvol, het biedt perspectief. Bij Kifid zie ik banken en verzekeraars die bereid zijn in beweging te komen, de consument tegemoet willen komen. Aan de andere kant blijkt dat de praktijk weerbarstiger is. De vermeende precedentwerking, het gezichtsverlies of de financiële gevolgen lijken soms zwaarder te wegen dan op een geloofwaardige manier invulling te geven aan ‘mijn klant centraal’.

Is er sprake van willens en wetens feiten verdraaien?

Wat mij is opgevallen is hoe snel een consument kan worden beticht van fraude of verzwijging. Met alle gevolgen van dien. Ik weet, Kifid krijgt niet alles te zien. Maar toch, het is kostbaar alsnog een verzekering af te sluiten. Is er wel steeds sprake van willens en wetens feiten verdraaien? Wat als de consument onbewust een niet noemenswaardig feit onvermeld heeft gelaten? En pas achteraf blijkt dat dat feit er wel toe doet? Krijgt die consument een herkansing? In diverse klachtzaken over overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben consumenten ervaren hoe onverbiddelijk de gevolgen zijn. De gezondheidsverklaring die de consument bij het aangaan van de verzekering invult, moet volledig en naar waarheid zijn. Blijkt achteraf dat, bewust of onbewust, een artsconsult ontbreekt, dan komt de uitkering in het geding en een alternatief is er niet.

Goed dat er nieuwe informatie voor consumenten is

Het is dan ook positief dat verzekeraars en medisch adviseurs eind vorig jaar over medische acceptatie en de gezondheidsverklaring nieuwe en laagdrempelige informatie voor consumenten hebben gepresenteerd. En goed dat het Keurmerk Klantgericht Verzekeren deze consumentencommunicatie opneemt in hun handboek. Verzekeraars en financieel adviseurs kunnen consumenten niet genoeg wijzen op het belang van een volledige en eerlijke gezondheidsverklaring. Om zo later problemen voor klant en verzekeraar te voorkomen.

Reageer op dit artikel