blog

6 trends in de verzekeringsbranche voor 2018

Branche 13342

6 trends in de verzekeringsbranche voor 2018

De verzekeringsbranche is aan grote veranderingen onderhevig. Technologische innovaties, hogere verwachtingen van de klant, groeiende wet- en regeldruk en disruptieve nieuwkomers: allemaal dwingen ze de verzekeraars om te veranderen en verbeteren. In dit verhaal zet ik de belangrijkste trends voor 2018 op een rij.

1. Regelgeving is een sterke motor voor verandering

Net als in de banksector oefenen regelgevers steeds meer druk uit op verzekeringsmaatschappijen. Er is een groeiende drang naar controle op de manier waarop verzekeraars zaken doen, omgaan met persoonsgegevens en hun plichten op het gebied van risicobeheersing respecteren. De eisen worden steeds zwaarder en preciezer, maar tegelijk wordt het tijdsbestek waarbinnen de bedrijven moeten voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving steeds korter. Zo moeten zij bijvoorbeeld in staat zijn om te rapporteren over alle informatie die zich ergens in hun IT-landschap bevindt. Het is daarom vereist dat ze een 360-gradenbeeld creëren van al hun informatie over prospects, klanten, polissen, claims en risico’s. Dit vereist een nieuwe manier om data op een flexibele manier te integreren, of het nu gaat om gestructureerde of ongestructureerde gegevens.

2. Big Data is steeds minder een trend

De beloften van Big Data zijn niet ingelost, terwijl bedrijven er toch veel in hebben geïnvesteerd. De ‘meer data is beter’-belofte van ‘datalakes’ hebben in operationeel gezien niets opgeleverd. Het ontbreekt aan use cases, het ontbreekt aan wendbaarheid en de slechte time-to-market zorgt ervoor dat verzekeraars hun strategieën heroverwegen. Er wordt gezocht naar slimme gebruiksscenario’s door middel van snelle projecten om dringende vragen van de CFO en CEO over de relevantie van deze investeringen te beantwoorden. De Chief Digital Officer evolueert enigszins van Big naar Smart Data- strategieën om zakelijke gebruikers nieuwe diensten te kunnen aanbieden op basis van gegevens die ze snel en gemakkelijk kunnen gebruiken zonder complexe implementaties.

3. De opsporing van fraude moet verbeterd worden

Regelgevers beschouwen niet langer alleen zakelijke elementen als risicofactoren, maar ook organisatorische zwakheden. In de Solvency II-regelgeving draait het bij de tweede pijler om ORSA (Own Risk and Solvency Assesment). Dit houdt in dat een gebrek aan naleving moet worden vastgesteld en kapitaal moet worden gereserveerd om gerelateerde boetes te betalen. Hetzelfde geldt voor fraude, ook dat moet worden geëvalueerd en in de kapitaaleisen voor solvabiliteit worden opgenomen. Een betere fraudeopsporing zou deze verplichte kapitaalreserve kunnen verlagen. Maar liefst 5 tot 15 procent van de uitbetaalde premies zijn het gevolg van frauduleuze claims, wat betekent dat een betere fraudedetectie een sterk concurrentievoordeel zou kunnen opleveren. Dit is zelfs essentieel in een zeer volatiele en concurrerende markt waar prijs de belangrijkste drijfveer voor klanten is om van verzekeraar te wisselen.

4. Automatisering en zelfzorg zijn in ontwikkeling

Om de prijzen te verlagen willen verzekeringsmaatschappijen de tijd die ze besteden aan het verwerken van dossiers besteden, verkorten – zowel voor de aanvragen als de verwerking van claims. Daarvoor worden twee (aanvullende) methoden overwogen. De eerste is het automatiseren van bestandsanalyse door middel van algoritmes. Uiteindelijk zullen die zelfstandig beslissingen kunnen nemen, maar voor nu wordt deze vorm van automatisering vooral ingezet om de verzekeringsagent snel te voorzien van alle relevante informatie. En de tweede methode: klanten self-servicemogelijkheden bieden via web en mobiele apps, die vervolgens gebruik maken van algoritmen om een verzekering of claim al dan niet te accepteren.

In beide gevallen moeten bedrijven hun bestaande processen, die momenteel gebaseerd zijn op verschillende gespecialiseerde tools, stroomlijnen om te evolueren naar één enkel operationeel systeem. Daarin kunnen gegevens verzameld worden en aan de gebruikersautorisatie worden blootgesteld, zodat hij zijn acties kan uitvoeren en kan overdragen aan de volgende stap. Het betekent niet het drastisch vervangen van bestaande systemen. Het volstaat om een abstractielaag te creëren waarin gegevens en transacties in realtime worden uitgevoerd om ze achteraf te updaten. Daarmee wordt complexiteit verborgen en het voorkomt dat klanten er hinder van hebben.

5. De disruptieve golf van Insurtech-bedrijven nadert

Honderden insurtech-bedrijven, gefinancierd door miljarden dollars, Euros en Yens aan durfkapitaal, staan klaar om de industrie te veranderen. De tijd dat wordt vertrouwd op de lokale agent die het risico kent dat verbonden is aan een polis is voorbij. Bedrijven als Bestow (levensverzekeringen), ZhongAn (online verkopen) en Lemonade (peer to peer) slaan de oude bedrijfsmodellen en technische beperkingen van gevestigde bedrijven over en brengen wat consumenten vragen: een moderne, mobiele, self-service, consumentengerichte aanpak die het ongemak en de frustratie wegneemt van het papierwerk dat gepaard gaat bij verzekeringen. De gevestigde exploitanten reageren sterk op het openen van innovatiecentra, het inkopen van opstandelingen en het zoeken naar partnerschappen. Zo heeft Allianz bijvoorbeeld al stappen gezet door zijn eigen incubator Allianz X om te zetten in een volledig opgeblazen investeringsfonds om te investeren in disruptie en digitale transformatie.

6. Een nieuwe generatie verzekeringen verspreidt zich over de hele branche

Bedrijven realiseren zich dat er een nieuwe manier is om risico’s te evalueren en te waarderen. Dat is niet alleen gebaseerd op ervaren mensen, maar ook op historische gegevens, relevante inzichten, geospatiale of economische drivers. Deze inzichten zijn verborgen in alle gegevens en documenten die verzekeraars in de loop der jaren hebben verzameld, maar die worden helaas niet altijd meegenomen vanwege de beperkingen van de verouderde informatie-infrastructuur. Zodra deze legacy-beperkingen worden aangepakt door middel van moderne data-integratieplatformen, dan kunnen tekst-mining, machine learning, en uiteindelijk kunstmatige intelligentie hun weg vinden naar de verzekeringswereld. Dit zal zorgen voor geautomatiseerde workflows met geanalyseerde en gecontextualiseerde informatiestromen, op basis waarvan een verzekeraar snellere en betere beslissingen kan nemen.

Uiteraard ben ik benieuwd welke trends er ontbreken aan dit lijstje. Welke verwachtingen heeft u voor de sector in 2018? Laat ik een schot voor de boeg geven: gaat de crypto-hype en zijn onderliggende blockchaintechnologie dit jaar impact hebben op de sector? Zijn de ‘connected home’-ontwikkelingen de heilige graal voor de verzekeringsbranche 2018? Laat het vooral weten in de comments!

Reageer op dit artikel