blog

Versterk uw positie met de AVG

Branche 2312

Versterk uw positie met de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG: in mei 2018 moeten u en ik dit geregeld hebben. Inmiddels hebben wij een projectteam van 15 mensen dat werkt aan de implementatie. Zie het als een verbetering van het persoonsregistratieproces. Zie het als een ‘moetje’. Feit is dat de AVG onze klant (nog beter) beschermt, dus gaan we ermee aan de slag. Probleem is echter dat het wel weer de nodige aandacht en tijd vraagt. Dus hoe pakken we dit aan?

De vertaalslag naar de praktijk van de AVG is niet altijd eenvoudig. Deze wet is namelijk ‘algemeen’ geformuleerd. En dat roept veel vragen op. Iedere branche heeft zo z’n eigen problematiek. Ik geef u een voorbeeld: in de AVG staat dat alleen gegevens vastgelegd mogen worden die ‘ertoe doen’. Op een kennisbijeenkomst van VNO-NCW stelde een werkgever in de transportsector de vraag of hij vast mag leggen welke route zijn chauffeurs afleggen. “Mag ik mijn chauffeurs volgen?”. Het antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens lag in de interpretatie van de ‘letter en de geest’ van de wet. Ga er maar aan staan.

Casus: verzuimverzekering

Ook onze eigen branche heeft zo zijn uitdagingen. Wat denkt u van de volgende  casus van een werkgever die een verzuimverzekering sluit. Artikel 14 van de AVG stelt dat de verzekeraar rechtstreeks informatie moet verstrekken wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen. Echter, bij een verzuimverzekering vragen we via de werkgever om enkele werknemersgegevens, maar niet om contactgegevens. Want contactgegevens zijn niet nodig voor de verzekering zélf en artikel 25 schrijft voor dat je de minimaal benodigde persoonsgegevens mag opvragen. Dat maakt het voor een verzekeraar dus onmogelijk om betrokkenen rechtstreeks te informeren. Stel dat je deze gegevens toch opvraagt en naar alle werknemers gaat communiceren. Zit de werkgever daar überhaupt op te wachten? Ik denk het niet. Hoe ga je hier dan praktisch mee om zonder uiteraard de wet te overtreden?

Wijs klanten op impact AVG

Het invoeren van de AVG is een hele klus. Het is daarom zaak om op tijd te beginnen. Laat u helpen door partijen die (een stuk van) het wiel al voor u hebben uitgevonden. Ik zie partijen als Adfiz en Bureau DFO deze bal oppakken. Niet alleen uw eigen kantoor, ook uw zakelijke relaties krijgen ongetwijfeld met de AVG te maken. Als risicomanager is het van belang dat u hen wijst op de impact van de AVG. Dus ga aan de slag. Verdiep u in de materie. En zoek hulp. Uiteindelijk zal het uw rol als adviseur alleen maar versterken.

Reageer op dit artikel