blog

Gaat blockchain de verzekeringswereld redden of totaal irrelevant maken?

Branche 4078

Gaat blockchain de verzekeringswereld redden of totaal irrelevant maken?

Wie had in 1990 kunnen bedenken dat internet, search, mobiel en social media ons leven en werken zo indringend zouden gaan domineren? Veel traditionele verzekeraars en ambachtelijke tussenpersonen ontkenden of bagatelliseerden lange tijd de mogelijke impact. En realiseerden zich pas erg laat dat ze hun hele advies- en verkoopproces indringend moesten aanpassen.

Bijna dertig jaar later is dat nu ten langen leste eindelijk gebeurd. De verzekeringsbranche was dus verre van vooroplopend. Dat hoefde ook niet want de ingewikkelde en strenge regelgeving beschermde de verzekeraars en maakte nieuwe concurrentie bijna tot een onmogelijkheid. Maar die bescherming valt weg bij de nieuwste ont-wrichting van onze branche: blockchain. Wakker worden dus. En snel.

Wat een paar jaar geleden begon als een wat smoezelige technologie voor de wereldwijde verhandeling van bitcoins, groeit inmiddels uit tot een robuuste, veelbelovende maar wel totaal vernieuwende techniek, die het internet een heel nieuwe definitie zal gaan geven. Ook elk onderdeel van de verzekeringsbranche zal er ingrijpend door veranderen. Risico’s kunnen beter en dus lager worden ingeschat, premies kunnen transparanter en dus goedkoper worden vastgesteld, zelfs lastige klimaatver-zekeringen voor storm- of overstromingsschade vormen geen probleem meer. En via blockchain kan er volautoma-tisch en direct, zonder tussenkomst van wie dan ook, tot innen en uitbetalen worden overgegaan.

Gedecentraliseerde informatiedeling

Blockchain werkt via totaal gedecentraliseerde informatiedeling (DLT). Het is eigenlijk een gigantische database van iedereen. Een enorme spreadsheet waar iedereen op kan werken en iedereen toegang toe heeft, maar waar het verleden niet meer is weg te halen. Alles blijft er voor iedereen zichtbaar en controleerbaar staan. De verzekeringswereld wordt er dus veel eerlijker en transparanter van. Afspraken en transacties kunnen plaatsvinden van de ene persoon rechtstreeks naar de andere persoon. Dat kan met bitcoins, maar dat kan natuurlijk ook met premies, risico’s en schades. Het voordeel van deze open peer-to-peerbenadering (P2P) is dat je eigenlijk geen instituties of verzekeraars meer nodig hebt. Het systeem garandeert de afspraken en ziet erop toe dat die ook nagekomen worden.

‘Fake’ vertrouwen

Verzekeraars en tussenpersonen hebben eigenlijk honderden jaren gewerkt op basis van een geconstrueerd en dus ‘fake’ vertrouwen. In indrukwekkende gebouwen werden formele contracten gesloten. En bij schades, ziektes of pensioen was er een ‘formeel verzekeringscontract’ dat bepaalde dat er uitbetaald werd. Ondanks dat dat vertrouwen recentelijk een flinke deuk heeft opgelopen, ging dat zo honderden jaren op afgesproken vertrouwen onveranderd voort. Nu geeft blockchain mij het echte vertrouwen met meer zekerheid en meer rechtvaardigheid op uitbetalen dan een verzekeraar ooit heeft gekund.

Je hoeft geen glazen bol te hebben om de enorme impact op de verzekeringsbran-che te kunnen voorspellen. Verzekeraars moeten zich realiseren dat er nu wereldwijd heel veel geeky nerds 24/7 bezig zijn met het bedenken hoe ze een deel van de 5.000 biljoen dollar verzekeringsmarkt kunnen veroveren. Ook voor tussenpersonen gaat er voorspelbaar een heel nieuwe business komen, die gewoon om advies, bemiddeling en verkoop vraagt. Blockchain kan daarbij het vertrouwen herstellen en zou zo wel eens de redder van de verzeke-raars kunnen zijn, tenminste als de branche dit keer deze krachtige vernieuwing niet 30 jaar blijft ontkennen

Reageer op dit artikel