blog

De financieel adviseur als datahoeder

Branche 2519

De financieel adviseur als datahoeder

Laten we niet verworden tot de Uber van de financiële branche. Of de airbnb van de verzekeringswereld. Ingedut en traditioneel als we zijn, hebben we nog nét de tijd om de metamorfose te ondergaan die we broodnodig hebben: omarm de uit de grond schietende fintechbedrijven. Die start-ups die barstend van de energie met innovatieve ideeën onze traditionele branche een versnelde stap in de toekomst willen laten zetten. Prachtig. Vereenvoudigde producten, gemoderniseerde processen. Kom maar op. Een inzichtelijker financiële wereld met meer invloed voor de klant, meer gemak, keuzevrijheid én privacy. Ja, dat kunnen en willen we.

Laatst nam ik deel aan een sessie bij het Verbond van Verzekeraars waar de nieuwste fintechbedrijven zich presenteerden. Achteroverleunend in mijn stoel vroeg ik me af of ik deze middag nog verrast zou worden. Ik probeer namelijk de nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied te volgen en denk (dacht) daar goed van op de hoogte te zijn. Niets bleek minder waar. De ontwikkelingen gaan snel. Razendsnel. Vooral de mogelijkheden bij databeheer en -transport kennen geen limiet.

Streepje voor

Op het puntje van mijn stoel heb ik geluisterd naar de laatste ontwikkelingen. Bedenkend hoe we als verzekeringsmaatschappij de innovaties kunnen toepassen in het voordeel van onze klanten en de adviseur. Terugrijdend naar huis kwam ik tot het inzicht dat financieel adviseurs de allerbeste uitgangspositie hebben om deze innovaties te omarmen. Zij hebben namelijk een streepje voor.

Vergaren en beheer van data

Veel fintechbedrijven richten zich voornamelijk op het gebruik en de toepassing van data. Zij gaan voorbij aan twee belangrijke zaken: het vergaren én het beheren van de data. Er valt tenslotte niets toe te passen als er niets ís. Daar speelt de financieel adviseur een cruciale rol. Deze heeft een unieke positie waarin hij de vertrouwenspersoon van de klant is. Hij of zij heeft een streepje voor als het gaat om het vergaren van data. Zelfs van gevoelige data. Het persoonlijk (regionaal) contact maakt dat adviseurs deze krijgen van de klant.

Risicomanager

Laat ik AOV als voorbeeld nemen. Daar heeft de adviseur zich in de afgelopen jaren meer en meer ontwikkeld tot een risicomanager. Dit gaat gepaard met het uitvragen van veel en belangrijke data. Allemaal nodig om een juist profiel samen te kunnen stellen met bijbehorend financieel advies.

Als we dit data-vergaren combineren met het goed beheren van de data (en goed beheren, laten we daar vooral niet licht over denken; dat is een vak apart; ik hoef alleen maar de woorden Algemene Verordening Gegevensbescherming te noemen en u weet al genoeg), dan hebben we een (nieuwe) USP voor de financieel adviseur te pakken: de datahoeder van onze branche.

Cruciale rol

Een cruciale rol voor zowel klant als verzekeraar. En de financieel adviseur is bij uitstek degene die deze rol op zich kan nemen. Alle waardevolle data van de klant onder de hoede van het kantoor. De adviseur kan als beste de ideale mix van persoonlijk en digitaal vormen.

Wat denkt u? Pakken we deze rol zelf op of laten we het liever aan een fintechbedrijf over?

Reageer op dit artikel