blog

De link tussen War on Talent in de financiële sector en voetbal

Branche 1335

De link tussen War on Talent in de financiële sector en voetbal
Foto: punkmedia

Eind dit jaar vertrekt Femke de Vries bij de AFM. Haar belangrijkste opdracht was het moderniseren van het financieel toezicht in Nederland. Belangrijke pijler daarbij was het opzetten van een intelligence-afdeling die data verzamelt en trends destilleert. Een onderdeel waar technologie en vernieuwing de sleutelwoorden zijn.

Femke de Vries zou volgens ingewijden teleurgesteld zijn in het onvermogen van de toezichthouder om talent binnen te halen en vast te houden. Ze heeft de afgelopen maanden weliswaar veel nieuwe medewerkers binnengehaald, maar haar vernieuwingsdrift stuitte op veel verzet van de ‘oude garde’. En dat zorgde weer voor een cultuur waar nieuwkomers snel afhaken.

Vicieuze cirkel

Moeite hebben talent te halen en te houden, waar heb ik dat vaker gehoord? Ik moest direct denken aan de huidige staat van het Nederlandse voetbal. Het onvermogen om de juiste talenten te halen en vast te houden zien we namelijk al een aantal jaren bij Nederlandse voetbalclubs. En we zien met eigen ogen wat de gevolgen zijn: de kwaliteit van onze competitie loopt terug en we hebben enorme moeite de competitie aan te gaan met het buitenland. Met als gevolg een vicieuze cirkel, waarbij er een situatie ontstaat waarbij talent nog sneller vertrekt naar meer aantrekkelijke oorden en buitenlands talent het meestal niet aantrekkelijk genoeg vindt om in de Nederlandse competitie te acteren.

Digitale transformatie

Ondertussen is de ‘War on Talent’ ook losgebarsten in de BV Nederland. Met speciale aandacht voor talent dat moet zorgdragen voor de digitale transformatie en de daarbij behorende nieuwe mentaliteit.

Maar er is hoop. Op een belangrijk facet gaat de vergelijking met het voetbal namelijk mank. De nieuwe generatie talenten die de digitale transformatie moet gaan vormgeven, kiest niet voor de club die hen het meeste geld biedt. Ze kiest ook niet voor het bedrijf dat jonge talenten in het bekende traineeship duwt, waarbij alles wat ze anders zijn en doen, er in een half jaar uitgeslagen wordt. Nee, de jonge digitale toptalenten willen serieus meewerken aan die transformatie van organisaties, waarbij hun nieuwe, andere blik wordt gemixt met de ervaring van bestaande talenten.

Talententeams

Maar hoe pak je dat aan als organisatie? Zelf ben ik actief betrokken bij een compleet nieuw jong talentprogramma waar ook een aantal bedrijven uit de financiële sector bij betrokken is. Het bijzondere is dat het niet uitgaat van individuen die zich willen aanpassen aan de huidige mentaliteit in de organisatie, maar juist van talententeams waar diversiteit het uitgangspunt is. Bij het opzetten van deze teams wordt samengewerkt door organisaties die vaak elkaars concurrent zijn. De teams bedenken en ontwikkelen nieuwe producten en diensten en schudden ondertussen ook op mentaliteit en cultuur organisaties door elkaar.

Dat gaat niet vanzelf. Je moet het lef hebben zaken anders aan te pakken. En je moet een enorme inspanning leveren. Daar moet je elke dag voor aan de bak. Zonder die inspanning kun je niet winnen. Zonder talent kun je niet presteren. En zonder nieuw talent, kun je niet blijven presteren. Aan de slag!

Reageer op dit artikel