blog

Van papier naar digitaal, maar dan wel allemaal

Branche 2505

Van papier naar digitaal, maar dan wel allemaal

Ineens lag-ie weer op de deurmat – de Telefoongids. Op papier?! Onmiddellijk schoot door mijn hoofd: nee/nee-sticker bestellen en regelen dat dit de laatste was. De laatste keer dat ik een nummer opzocht in een papieren gids kan ik me niet eens meer herinneren. Het bracht me tot de vraag: wat krijgen we eigenlijk nog meer onnodig op papier in huis? En hoe zit dat eigenlijk met de verzekeringssector? Het antwoord op die laatste vraag is vrij verbazingwekkend: verzekeraars willen wel ‘digitaal gaan’, maar mogen het niet. Een nieuw kabinet moet hobbels wegnemen.

Vlak voor de zomer vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer, waarbij deskundigen de Kamerleden bijpraatten over de ontwikkelingen rondom FinTech – in gewone taal: technologische innovaties in de financiële sector. Special Envoy FinTech Willem Vermeend, EP-rapporteur FinTech Cora van Nieuwenhuizen en Don Ginsel van Holland Fintech hadden allen hun eigen speerpunten, maar de grote gemene deler in hun verhalen was dat Nederland weliswaar blaakt van de ambities, maar dat Nederland nog niet voorop loopt als het gaat om verdergaande digitalisering. Toch gek, in een land waar de belangrijkste overzeese internetkabels aan wal komen en waar de meeste huishoudens ter wereld toegang hebben tot (razend)snel internet.

Remmende voorsprong

Estland bijvoorbeeld loopt in Europees verband voorop waar het gaat om digitalisering, zo betoogde Van Nieuwenhuizen, en nota bene Mauritius noemt zichzelf Blockchain Valley. Hierbij spelen gebrek aan legacy en de wet van de remmende voorsprong Nederland parten. De deskundigen pleitten ervoor om als Nederland majeure stappen te zetten op het gebied van onder meer 5G en Blockchain. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Techniekneutrale regelgeving

Verzekeraars, banken, toezichthouders en anderen zijn druk bezig om FinTech te integreren binnen de financiële sector. Verzekeraars juichen toe dat DNB en AFM zijn gekomen met de InnovationHub waardoor maatwerk voor innovatie (Regulatory Sandbox) mogelijk is en er wordt gekeken naar het achterliggende doel van de regels. Wij zien FinTech en InsurTech als belangrijke enabler voor het bedienen van klantbehoeften richting de toekomst. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn wat ons betreft dat regelgeving techniekneutraal is én activity based is in plaats van gericht is op het type instelling. En op wetgevingsgebied is nog het nodige te moderniseren.

Papier tenzij

Van Nieuwenhuizen verbaasde zich erover dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nog jaarlijks aan miljoenen Nederlanders op papier wordt toegezonden. Maar waarschijnlijk verbleekt dit bij het aantal verzekeringspolissen, dat wettelijk gezien nog steeds op papier moet worden verstrekt. Het Burgerlijk Wetboek gaat nog steeds uit van het principe “papier, tenzij” in plaats van “digitaal, tenzij”, en dat in een tijdperk van digitale mijnomgevingen en de op handen zijnde Mijnverzekeringenopenrij.nl. Een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor zorgverzekeraars om hun polissen digitaal te mogen verstrekken is door de Tweede Kamer controversieel verklaard, waardoor een volgend kabinet hier een knoop over zal moeten doorhakken.

Nee/nee-sticker

Welnu, dat kabinet is er bijna en belangrijke pijlers lijken innovatie en duurzaamheid te worden. Ons advies: neem dan ook alle andere papieren verzekeringspolissen mee. Pas dan kunnen we echt spreken van Nederland als Digitale Delta. Kost het ons als samenleving geen bomen en levert het efficiency op. En kan ik hopelijk in de toekomst die nee/nee-sticker van de deur halen, omdat-ie net zo overbodig is geworden als de papieren Telefoongids en de polis op papier.

Reageer op dit artikel