blog

De haastige puinhopen van DNB

Branche 4979

De haastige puinhopen van DNB

Delta Lloyd is eerst onthoofd en verdwijnt nu geheel als betrouwbaar merk, Aegon NL moest ruim een miljard euro bijgestort krijgen en verkoopt gedwongen gezonde onderdelen, en het keurige familiebedrijf Conservatrix is voor 1 euro onteigend en werd verkwanseld aan de VS. Zie hier de voorlopige puinhopen van DNB.

Ja, er is voor gewaarschuwd en hard tegen gelobbyd. Maar de overijverige medewerkers van DNB wilden van geen wijken weten: de Europese regelgeving moest per direct in Nederland worden doorgevoerd. En waar in andere Europese landen het denken over de invoering van het nieuwe toezichtsregime Solvency II nog moet beginnen, ligt in ons land het slagveld al vol slachtoffers. En waarom? Er mocht 16 jaar over de invoering worden gedaan. Logisch, want voor langlopende verzekeringsproducten kun je niet opeens de spelregels gedurende de looptijd veranderen zonder ernstige en ingrijpende gevolgen. Maar de bankmensen van DNB zijn kortetermijn- en angstdenkers en hebben van verzekeren aantoonbaar minder verstand.

Tikkende tijdbommen

Hoeveel verzekeraars zijn er echt failliet gegaan de afgelopen eeuw? Alleen de kleine levensverzekeraar Vie d’Or. De financiële drama’s werden met name door de banken veroorzaakt. Toch stelt DNB zich op alsof verzekeraars allemaal potentiële criminelen en tikkende tijdbommen zijn. Er heerst daarom de afgelopen jaren een waar schrik-

regime. Onder het mom van Solvency II worden gedegen en bewezen bestuurders opeens door broekies van DNB opnieuw gekeurd voor hun geschiktheid. Schijnbaar naar willekeur en zonder enige transparantie over de gevolgde keuringsregels. Te kritische bestuurders worden met bosjes tegelijk als ongeschikt de deur gewezen. Hogere kapitaaleisen worden onnodig opgelegd, gegarandeerde verzekeringsportefeuilles steeds lager gewaardeerd, volgzamere bestuurders namens DNB aangesteld. Verzekeraars lijken steeds meer onder curatele te komen staan. Een niets en niemand ontziende wind van DNB stormt door verzekeringsland. Als een olifant door de porseleinkast. En je mag je onderhand afvragen waarom DNB niet diezelfde hardheid betracht tegen banken.

Lijdzaam en volgzaam

Je mag je ook afvragen waarom het Verbond van Verzekeraars zo lijdzaam en volgzaam blijft. Waarom staat Het Verbond deze ongekende kapitaalsvernietiging en karaktermoorden toe? Natuurlijk moet DNB mee met Europa. Moeten klanten en beleggers goed beschermd worden. Moest er meer harmonisatie komen. Maar waarom deze volstrekt rigide en overhaaste invoering? Waarom deze exclusief Hollandse enge strengheid? Waarom zijn we wederom de gekke gerrit van Europa?

Ongetwijfeld heeft een rechtlijnige regeltjesfetisjist bij DNB een positieve aantekening voor ijverig gedrag gekregen. Maar de schade voor dat onbegrijpelijk en onnodig acuut ingrijpen is nu echt te groot en geeft onze verzekeraars allesbehalve een gelijk speelveld. Verzekeraars en beleggers in ons omringende landen kijken inmiddels smalend toe. Dit haantje-de-voorstegedrag kost Nederland dan ook miljarden. Dat is heel veel geld, dat uiteindelijk de Nederlandse consument weer moet opbrengen door hogere premiebetalingen. En dat is uiteindelijk ook niet in het belang van die consument. De golf van fusie en overnames is nog maar net begonnen. En waarschijnlijk is dat de échte reden van DNB: te komen tot nog maar een paar enorme en financieel ijzersterke verzekeringsreuzen. Die dan ook nog eens heel makkelijk te controleren zijn. En dat mag de Nederlandse polishouder dan blijkbaar ophoesten van DNB.

Reageer op dit artikel