blog

Blockchain-technologie? Vergeet de mens niet!

Branche 4036

Blockchain-technologie? Vergeet de mens niet!

Hip en happening op dit moment is blockchain, en vooral de verzekeringswereld is druk doende met diverse pilots. Maar ondanks dat iedereen laaiend enthousiast is over de mogelijkheden, leent lang niet ieder proces zich goed voor blockchain. In deze blog deel ik twee toepassingen waar de financiële sector aan werkt, maar deel ik ook mijn zorgen.

De overlijdensrisicoverzekering als smart contract
De twee grootste verzekeraars AEGON en Deloitte werken momenteel aan een overlijdensrisicoverzekering in de vorm van een smart contract. Dat wil zeggen dat het contract zichzelf automatisch uitvoert. De consument doet een melding bij de verzekeraar van overlijden, de blockchain controleert deze melding en vervolgens wordt het geldbedrag automatisch uitgekeerd. Dit alles zonder tussenkomst van de mens. Het voordeel is dat blockchain accuraat is, minder rompslomp met zich meebrengt en de verzekeraar dus minder werk heeft.

Overzichtelijke schuldhulpverlening
Naast snelheid speelt ook het gemak een grote rol bij de inzet van blockchain. Het initiatief van gemeente Utrecht, de Belastingdienst, Zilveren Kruis en het UWV is er dan ook op gericht meer gemak en overzicht te creëren voor mensen in de schuldhulpverlening. Het ontvangen van verschillende inkomsten gedurende de maand en het hebben van diverse schuldeisers zorgt ervoor dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Door de vaste inkomsten en lasten te reguleren via blockchain wordt er automatisch leefgeld overgemaakt naar de inwoner en worden de schulden bij de schuldeisers afgelost.

Menselijke maat
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat de inzet van blockchain door verzekeraars positief kan uitpakken. Het werkt immers snel, betrouwbaar en foutloos. Toch ben ik van mening dat we niet zomaar alle processen klakkeloos in een blockchain moeten zetten. De mens is en blijft een belangrijke factor. Denk bijvoorbeeld aan het eerste voorbeeld. Het verlies van een gezinslid waardoor aanspraak gemaakt kan worden op de overlijdensrisicoverzekering is een verdrietige gebeurtenis. De verzekerde zit dan logischerwijs vol emotie. Is het wenselijk dat er bij een dergelijk proces geen persoonlijk contact meer is? Ik denk van niet, juist in die periode kan de verzekeraar het verschil maken. Snel het geld ontvangen is prettig, maar het persoonlijk contact is in dit geval minstens zo belangrijk.

Hoe dan ook is blockchain een technologie die de wereld van banken en verzekeraars aardig op zijn kop gaat zetten. Nu ligt er voor de verzekeraars de uitdaging om een duidelijke strategie te bepalen. Er moet goed nagedacht worden bij welke processen het voor de klant wenselijk is dat alles via blockchain verloopt en voor welke niet. Verzekeraars moeten op zoek naar de ideale balans tussen mens en techniek. Het is daarbij belangrijk oog te hebben voor de beleving die persoonlijk contact bij de verzekerde teweeg brengt. Verzekeraars zonder strategie ingericht vanuit de klant schieten zichzelf in de voet.

Reageer op dit artikel