blog

Bijzondere zorg(wekkende)plicht

Branche 2387

Bijzondere zorg(wekkende)plicht

Recent zijn er vele artikelen in de pers verschenen rondom de mogelijke financiële problemen van huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek. Consumenten zijn zich hier vaak niet van bewust. En de banken? Die lijken hun civielrechtelijke aansprakelijkheid te ontkennen. De bank had bij het toekennen van het hypothecair krediet zelfstandig moeten onderzoeken wat de risico’s waren en de consument hierop moeten wijzen. Daarbij hadden ze zich ook moeten afvragen of ze het hypothecair krediet hadden moeten verstrekken. Door dit niet te doen maken ze zichzelf kwetsbaar.

De bijzondere zorgplicht voor banken brengt met zich mee dat zij voorafgaand aan het verstrekken van een hypothecair krediet zelfstandig voldoende informatie moeten opvragen over de inkomens- en vermogenspositie van de consument. Daarnaast zijn geldverstrekkers volgens de zorgplicht verplicht consumenten te waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het bestedingsdoel. Aldus de Hoge Raad in een arrest van afgelopen juni. In de betreffende zaak stelt de Hoge Raad dat de bank aansprakelijk is voor schade bij de consument omdat zij de zorgplicht niet hebben ingevuld. De tussenpersoon die destijds geadviseerd had is failliet. Onafhankelijk daarvan heeft de bank een bijzondere zorgplicht. Hij had zelfstandig onderzoek moeten doen en de consument moeten informeren en waarschuwen over de risico’s zodanig dat de consument kan beoordelen of hij de verplichtingen kan (blijven) dragen.

Goedkoop hypotheekadvies

Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar het goedkoopste hypotheekadvies voor het kopen van een woning. Daarnaast ontstaan er tools waarmee de consument zelf een hypotheek kan afsluiten. Gezien de zorgplicht en alle complexiteit rondom het afsluiten van een hypotheek is het onwaarschijnlijk dat de consument in deze een goed hypotheekadvies krijgt waarbij men voldoende is geïnformeerd en gewezen op alle risico’s. Oftewel, dat het een advies is waarbij aan de wettelijke regels wordt voldaan. Uit steeds meer rapporten blijkt dat vele adviezen uit het verleden, maar ook van vandaag de dag, niet aan de zorgplicht voldoen. Een goed hypotheekadvies dat aan alle wettelijke eisen voldoet is gewoon veel werk en kost dus ook geld.

Toekomst

Steeds meer banken komen tot inzicht dat ze bij het verstrekken van een hypothecair krediet zelfstandig moeten onderzoeken wat de risico’s zijn en consumenten hiervoor moeten waarschuwen en beschermen. Een belangrijke verandering moet zijn dat banken vanuit de zorgplicht een aanvraag goedkeuren op basis van een compleet advies dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen en niet alleen op enkele onderdelen daarvan. Banken voldoen hier nu niet aan en maken zich daardoor civielrechtelijk kwetsbaar. Zeker als consumenten zich hier bewust van worden.

Anton vanden Bol is directeur van Hypotheek Visie

Reageer op dit artikel