blog

Bekennen verzekeraars eindelijk een beetje kleur?

Branche 2937

Bekennen verzekeraars eindelijk een beetje kleur?

Geen uitgesproken mening hebben is lange tijd de beste mening van verzekeraars geweest. Je mond houden over belangrijke zaken was het veiligst voor de business en je beleggingen. Elke extern geuite opvatting bracht wel ergens een belegging of klantrelatie in gevaar. Maar zwijgen kan niet langer en geen mening hebben kost tegenwoordig ook reputatie en klanten. Dus moeten verzekeraars met de billen bloot, ook als ze dat liever niet willen of weten dat dat flink gelazer met een enkele klant zal opleveren.

Die heldere opvattingen publiekelijk uiten gaat dan ook nog niet van harte, maar de eerste tekenen stemmen positief. Zo onthielden Nationale-Nederlanden en Aegon zich op de aandeelhoudersvergadering bij Shell van stemming over klimaatresolutie 21. Zij wilden hiermee aan Shell een krachtig signaal afgeven dat er meer en duidelijkere klimaatdoelen gesteld dienen te worden. Gewoon vóór stemmen ging ze blijkbaar nu nog net iets te ver. Vaak is dat ook lastig omdat een opvatting hebben ook consequenties met zich meebrengt. Je zult je namelijk moeten gedragen naar die opvatting. In alles wat je doet!

Principiële opvattingen

Zo kan Nationale-Nederlanden andere bedrijven als Shell wel scherp de maat nemen, maar is datzelfde Nationale-Nederlanden juist weer een steunpilaar van de Poolse kolenmijnbouw. Het gaat hierbij om een bedrag van 470 miljoen euro aan investeringen in bedrijven die kolen winnen om ze te gebruiken in kolencentrales. Dé aanjagers van vervuilende CO2-uitstoot. De EerlijkeGeldwijzer roept Nationale-Nederlanden daarom indringend op om te stoppen met deze klimaatverwoestende investeringen. Allianz en Aegon hebben daar al wel concrete stappen in gezet. Deze twee verzekeraars stappen uit bedrijven die voor meer dan 30% van hun activiteiten uit kolenwinning bestaan. Principiële opvattingen behoren dicterend te zijn en soms dus ook flink pijn te doen.

Waar blijven onze topmannen

Alleen Achmea en Aegon behoorden tot de groep van 40 Nederlandse bedrijven die een intensivering van onze klimaataanpak wil. Zij roepen het volgende kabinet op om van energietransitie een absolute prioriteit te maken. En zullen dus zelf daarin ook het goede voorbeeld moeten geven. Niet alleen in zuinige gebouwen maar ook in duurzame beleggingen.

Want met heldere opvattingen komt een grotere verantwoordelijkheid van handelen. Dat zien we nu in Amerika met veel meer kracht. Bedrijven hekelen daar openlijk het opzeggen van het klimaatakkoord. En daar is bij de huidige rancuneuze en wraakzuchtige president wel enige moed voor nodig. Uitgesproken topmannen laten zich horen op de meest scherpe manier. Tesla-voorman Elon Musk en Walt Disney-baas Robert Iger stappen teleurgesteld uit de adviesraad van Donald Trump. Apple-topman Tim Cook noemt het besluit om zich terug te trekken uit het ‘Parijs-akkoord’ slecht voor onze hele planeet. En de hoogste baas van investeringsbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ging voor het eerst zijn ongenoegen twitteren.

Maar waar blijven onze topmannen? Wordt het niet de hoogste tijd dat ook zij breed zichtbaar en kwetsbaar in persoon, hun opvattingen over belangrijke en urgente zaken zoals klimaat gaan geven? Kom op Willem, Lard, Alex, Ruben en Sjoerd, laat je horen. Spreek je uit. Jullie tijd is nu!

Deze blog verscheen eerder als column in nummer 33 van am:magazine. Het blad valt vandaag op de mat.

Reageer op dit artikel