blog

5 redenen om fraudepreventie te automatiseren

Branche 1247

5 redenen om fraudepreventie te automatiseren

Overal ter wereld moderniseren verzekeraars hun kernprocessen en systemen, starten zij online kanalen en worden handmatige taken geautomatiseerd. Deze omslag brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Er zijn 5 redenen waarom verzekeraars ook fraudedetectie zouden moeten automatiseren:

1.Beperk false positives
Het automatiseren van fraudedetectiemethoden verhoogt de kans op het daadwerkelijk detecteren van fraude. Tevens zal dit false positives beperken tot een minimum. Het opsporen van fraude kan een tijdrovende taak zijn, van mensen bij wie dit niet tot de coretaken hoort. Bovendien is het handmatig opsporen van frauduleuze zaken foutgevoelig. Wanneer het lukt te automatiseren, worden de kosten voor fraude gedrukt, wat zorgt voor een verbetering van de schadelast en eerlijker premies.

2. Start met Straight Through Processing (STP)
Elke binnenkomende claim handmatig screenen is vrijwel onmogelijk. Laat staan volgens de laatste wet- en regelgeving. Wanneer het proces geautomatiseerd wordt, helpen modellen met het selecteren van onderzoekswaardige claims. Een claim die onder een door de organisatie bepaalde score blijft kan automatisch worden uitbetaald. Alleen wanneer een claim opvalt hoeft deze onderzocht te worden. Bovendien zorgt procesautomatisatie ervoor dat claims en aanvragen vrijwel 100% STP afgehandeld

3. Efficiënter fraudeonderzoek
Het onderzoeksproces wordt effectiever, doordat claims vanuit de automatische screening kunnen worden overgedragen met alle voor het onderzoek benodigde informatie. Indicatoren, risicoanalyses en bijlagen komen direct in de werkvoorraad. Een onderzoeker kan de zaak zo efficiënt en gecontroleerd verder onderbouwen. Uitkomsten uit het onderzoek kunnen vanuit de centrale omgeving gedeeld worden; waarmee organisaties elkaar helpen. De fraudeur kan immers niet meer zomaar overstappen van de ene verzekeraar naar de andere.

4. Maak screenen objectief
Onderzoek gebeurt bij claims vaak onbedoeld willekeurig. Soms blijkt een onderbuikgevoel correct, al bestaat altijd de kans dat er gezocht is volgens een bepaald vooroordeel of algemene misvatting. Tegenwoordig zijn er steeds meer technieken voorhanden die willekeur kunnen tegengaan. Het automatiseren van het fraudesysteem betekent het objectiveren van screenings. Dit vergroot de kwaliteit van de analyse en verbetert beslissingen op basis hiervan.

5. Herbruik verkregen informatie
Vaak gaat kostbare tijd binnen de schadeafdeling verloren aan ‘de vloer dweilen’. Met het terugbrengen van informatie uit het schadeproces naar het acceptatieproces kan dit strakker worden ingericht. De beschikbare data geeft belangrijke inzichten over het al dan niet accepteren van een polisaanvraag. Zeker wanneer sprake is van een online kanaal zijn op deze manier grote voordelen te behalen. Hiermee wordt ‘de kraan dichtgedraaid’.

Omarm digitalisatie

Bovenstaande uitdagingen geven slechts een idee van wat mogelijk is wanneer kernprocessen rond schade en acceptatie worden geautomatiseerd. Het goede nieuws is dat niet gewacht hoeft te worden. Automatisering gaat prima samen met bijvoorbeeld het moderniseren van een backoffice systeem. Door gebruik van standaard software kan binnen enkele weken effectief gewerkt worden. Verzekeraars kunnen zich dan weer richten op de opbouw en onderhoud van een gezond portefeuille en tevreden klanten.

Reageer op dit artikel