blog

Vakbekwaamheid na 1 april 2019: een nieuw begin?

Branche 3720

Vakbekwaamheid na 1 april 2019: een nieuw begin?

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) analyseert het Wft-vakbekwaamheidsgebouw. Dat kan tot aanpassingsvoorstellen leiden, die dan op 1 april 2019 ingaan (ingangsdatum volgende PE-termijn). Ook de markt kan met aanpassingsvoorstellen komen. Wat is er mogelijk?

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde begin mei een position paper: “Vakbekwaamheid – Wft-Vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting”. Hierin wordt gepleit voor een aantal verbeteringen, waaronder:

  • Het PE-examen moet zijn gebaseerd op vertrouwen in de sector. Medewerkers moeten gevrijwaard kunnen worden van het PE-examen, mits de verzekeraar de Permanent Actueel Vakbekwaam-eis (PA) aantoonbaar borgt. Het PE-examen zou bovendien moeten worden beperkt tot het “eigen vakgebied” van medewerkers.
  • Schadeverzekering Zakelijk moet beter aansluiten op de “praktijk” van krediet- en groot-zakelijke verzekeraars. De module Schadeverzekering Particulier zou bovendien niet meer voor de laatste twee verzekeraars moeten gelden.
  • Wft-Vermogen moet worden aangevuld met uitvaartverzekeringen.

Het Verbond vraagt om een snelle aanpassing om kosten te reduceren en de belasting voor medewerkers te verminderen. Dat zal dan in ieder geval niet eerder dan 1 april 2019 zijn.

Verwarrend

Wat wil het Verbond nu eigenlijk? PA als PE-vervanger of toch PE-examinering? Voor wie dan? En wat wordt bedoeld met het “eigen vakgebied”? De topmodule van een beroepskwalificatie? Wil men uitbreiding van de toetstermen (meer kredietverzekering, co-assurantie) of juist beperking daarvan om beter aan te sluiten bij de feitelijke werkzaamheden van medewerkers? Er is niet echt een lijn in te ontdekken.

Het Verbond gooit adviseurs en overige klantmedewerkers ook op één hoop, worstelt met de juiste terminologie en raakt verstrikt in zijn eigen argumentatie: “Diplomahouders hebben de plicht permanent actueel te zijn. De kennis en begrip ervan wordt elke drie jaar getoetst middels een PE-examen.” Maar álle medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten permanent actueel vakbekwaam zijn; niet alleen de diplomahouders. Alleen de adviseurs hebben naast een PA-plicht een diploma- en PE-plicht. PA wordt ook niet getoetst op het PE-examen, al kunnen veel PA-onderwerpen logischerwijs wel als PE worden aangemerkt. Voor PA geldt geen verplichte toetsing. Tenminste, nog niet.

Uitbreiding Schade Zakelijk

De analyse van het CDFD moet onder meer uitwijzen of Wft-modules kunnen worden gesplitst of samengevoegd. Op die manier kan de toetsing ook meer op maat gebeuren. Maar elke splitsing leidt wel tot meer toetstermen, meer diploma’s en dus meer ontwikkelwerk voor een nieuw, representatief examen.

Aanvullende toetstermen voor kredietverzekering en co-assurantie in de huidige module Schade Zakelijk hebben een keerzijde: deze verzwaren het initiële examen en eventueel het PE-examen. Dus meer studiebelasting voor de andere, veel grotere groep adviseurs die niet of slechts sporadisch met deze onderwerpen te maken heeft. En ontwikkeling van extra vragen waarvoor deskundige vragenontwikkelaars moeten worden gevonden. Dus ook niet echt een kostenreductie.

Erkenning van je vakgebied

Maar puur praktisch: hoeveel specifieke vragen over hun aandachtsgebied denken krediet- en grootzakelijke verzekeraars uiteindelijk aan te treffen in het initiële Wft-examen? Een? Twee? Niet echt een erkenning van je vakgebied en een borging van vakbekwaamheid.

Het huidige Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk moet een bepaald minimumniveau aan kennis waarborgen. In de breedte, niet de diepte. Ervoor zorgen dat de medewerkers ook echt goed zijn in hun werk is aan de branche zelf: met permanent actueel vakbekwaam.

Vrijstelling Schade Particulier

Een vrijstelling van de module Schade Particulier voor adviseurs die uitsluitend zakelijke klanten bedienen, is een legitiem verzoek. De huidige beroepskwalificatiestructuur biedt wel een aparte kwalificatie voor schadeadviseurs van particuliere klanten, maar in die van zakelijke schadeadviseurs zit Particulier ingebakken.

Uitvaartverzekering moet natuurlijk een plaats krijgen in het vakbekwaamheidsbouwwerk. Er was bij de invoering van het modulaire systeem zelfs sprake van een aparte module Uitvaart. Het is dus vreemd dat deze verzekering nu zelfs helemaal niet in Vermogen staat.

Kom met een voorstel waar iedereen beter van wordt

Ik denk dat de markt niet zozeer een aversie heeft tegen het initiële Wft-examen. Oké, het is veel, maar je krijgt een goed overzicht van je vakgebied. De bezwaren spitsen zich toe op de huidige PE-systematiek.

PA daarentegen, kan een rijke bron van leren in de organisatie zijn, met activiteiten die echt relevant zijn voor de dagelijkse werkzaamheden en kennisdeling tussen collega’s. Het meeste leren gebeurt immers continu, informeel, op de werkvloer, in en door het contact met collega’s en klanten. Er kan ook zoveel meer online worden vastgelegd en gerapporteerd. Meer weten? Google eens op xAPI en Learning Record Store.

Mijn toekomstbeeld

Met het Verbondsvoorstel  – PA als vervanger voor het PE-examen – is in wezen niks mis. Het Verbond roept op tot vertrouwen in de sector. Laat de sector dan aantonen dat zij de doorlopende borging van vakbekwaamheid serieus oppakt. Geen vrijheid blijheid. Met de huidige open PA-norm kan te eenvoudig worden gekozen voor de weg van de minste weerstand.

Maak van de PE-commissie de PA-commissie. Stel minimumeisen op. Laat werkgevers hun PA-inspanningen inzichtelijk maken. Beoordeel de gerapporteerde activiteiten (congressen, seminars, trainingen, workshops, vakbladen, artikelen, video’s, presentaties, online PA-abonnementen enz. enz.). Laat de PA-commissie eventueel aanvullende ontwikkelingen benoemen, die dan kunnen worden meegenomen.

Vraag de markt en PA-aanbieders naar ‘best practices’ die kunnen worden gedeeld met alle aangesloten partijen. Integreer het beste materiaal in de initiële Wft-examens, wat leidt tot betere acceptatie en lagere kosten, waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. Kortom, maak de cirkel rond.

Misschien is mijn toekomstbeeld te rooskleurig en vindt het ministerie het te vroeg om de teugels te vieren. Maar de huidige PE-toetsing is reactief, kostbaar, tijdrovend, frustrerend en biedt geen enkele garantie voor een beter advies aan de belangrijkste partij in dit hele circus: de klant…

Reageer op dit artikel