blog

Focus op de adviseur

Branche 1924

Focus op de adviseur

Turien & Co. is specialist in andersoortige verzekeringen. Andersoortig omdat de risico’s sterk kunnen afwijken van het gangbare (bijvoorbeeld in het Premium-segment) of omdat er specifieke kennis en kunde voor vereist is (zoals in Financial Lines). Wij zijn ervan overtuigd dat de assurantieadviseur zich juist voor niet alledaagse risico’s kan bewijzen naar de klant en daarmee zijn of haar onderscheidend vermogen kan onderstrepen. Daarom staat de assurantieadviseur bij ons volledig centraal.

Deze focus op het intermediair vertaalt zich in de overdracht van kennis en kunde met nieuwsbrieven, marketingondersteuning, masterclasses en andere bijeenkomsten. Maar ook met de ontwikkeling van een risicoanalysetool op aansprakelijkheidsgebied en het aanbieden van marketingsupport om gezamenlijk de business uit te bouwen. En niet in de laatste plaats met de inzet van gekwalificeerde accountmanagers die richting de assurantieadviseur het verschil kunnen maken.

Digitalisering en maatwerk
Om de dienstverlening van intermediairs aan hun klant te ondersteunen en het gemak voor de assurantieadviseur te vergroten, investeren we veel in geautomatiseerde verwerking. Vanaf begin dit jaar hebben we nieuwe portalen geïntroduceerd waarin de assurantieadviseur juist voor onze nicheproducten offertes kan opstellen (en omzetten in aanvragen) en die een volledige ontsluiting van onze administratie (inclusief muteren) uiteindelijk ook mogelijk maken. Het onderscheid met de sterk digitale platforms van andere marktpartijen blijft wel dat het maatwerk in onze producten voorop staat en de risico’s veelal dermate afwijkend zijn dat een volledige “straight through processing” in die gevallen wordt geblokkeerd, ondanks dat dit technisch mogelijk zou kunnen zijn.

Waar de grotere marktpartijen hun volume benutten om naar gestandaardiseerde producten met zo laag mogelijke transactiekosten toe te werken, benut Turien & Co. de beperkte omvang juist om specifieke niches te bedienen en korte lijnen met het intermediair en binnen de organisatie in stand te houden. Kennis en kunde en een sterk verzekeringstechnisch besef staan hierin centraal om tot de beste producten, de beste risicoselectie en de beste schadeafhandeling te komen.

Dekking en dienstverlening
In toenemende mate wordt het product in de verzekeringsindustrie bepaald door de aanvullende dienstverlening en niet alleen de polis. De behoefte van de klant verlegt zich steeds meer van financiële dekking naar het oplossen van een probleem. Ook Turien & Co. ziet deze ontwikkeling en investeert in aanvullende dienstverlening. Dit komt sterk naar voren in inkomensverzekeringen, waarin de verzuimdekking niet meer alleen het financieel vangnet is voor het ziekteverzuim van een medewerker, maar ondersteund wordt met dienstverlening op het gebied van preventie en re-integratie.

De waarde van dienstverlening bewijst zich eveneens in de recent opkomende cyberverzekeringen. Naast de diverse financiële dekkingen in deze producten is de ondersteuning met dienstverleners op het moment dat zich dataverlies of een cyberaanval voordoet minstens net zo belangrijk. Turien & Co. is een van de eerste marktpartijen die het intermediair met producten en diensten ondersteunt en dit aanbod ook voortdurend uitbreidt. De ondersteuning van het intermediair wordt ingevuld met presentaties voor binnen- en buitendienst, marketingacties, conceptbrieven en productvergelijkingen.

Kansen voor de adviseur
Naast marktbedreigingen zijn er ook tal van marktkansen waarvan Turien & Co. overtuigd is dat de assurantieadviseur in de beste positie is om die kansen te pakken. De sterke adviesbehoefte en de noodzaak van een goede risico-inventarisatie in diverse segmenten bieden het intermediair kansen hierop in te spelen. Turien & Co. ondersteunt hierin met tools, digitale platforms en goede producten. De kennis die de adviseur over de klant en zijn behoeften heeft, helpt omgekeerd de risicoselectie te optimaliseren en het juiste aanbod tegen de juiste condities te kunnen doen. Deze wisselwerking tussen adviseur en aanbieder is essentieel voor een goede samenwerking en verlangt commitment van beide partijen. Dit is een volstrekt andere benadering dan in de brede markt van commodityrisico’s, -producten en digitale transactieplatforms gebruikelijk is en waar de aanschaf van een verzekering tendeert naar een race to the bottom.

Invulling geven aan een strategie is een reis waarin het eindpunt nooit bereikt wordt. Ook Turien & Co. blijft zich doorontwikkelen en verbeteren. Er is op dat gebied dan ook nog veel te doen. Focus op het intermediair en klantgroepen die onze strategie begrijpen en omarmen, meer comfort voor onze distributiepartners en doorlopende uitbreiding en verbetering van onze producten en diensten voor zowel adviseur als eindklant. Zo blijft verzekeren een prachtig vak.

Peter van Geijtenbeek is CEO van Turien & Co. Assuradeuren

Deze tekst valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Reageer op dit artikel