blog

Digitaal samenwerken: Société Générale geeft het goede voorbeeld

Branche 866

Digitaal samenwerken: Société Générale geeft het goede voorbeeld

De afgelopen jaren is de communicatie in ons privéleven drastisch veranderd. Maar hoe is dat bij jou op het werk? Is de manier van communiceren en samenwerken daar ook volledig veranderd, of vrijwel hetzelfde gebleven de afgelopen laatste jaren?

Bij veel bedrijven overheerst nog steeds de cultuur van e-mailen, bellen en fysiek overleggen. Met als gevolg dat ruim een werkdag in de week aan productiviteit verloren gaat, zoals uit onderzoek van McKinsey blijkt. Gelukkig doet digitalisering van de werkvloer ook zijn intrede.

Ter inspiratie hoe andere bedrijven digitaal samenwerken toepassen, was ik vorige week in Amerika bij ´s werelds meest toonaangevende congres op dit gebied. Daar vertelden talloze bedrijven, waaronder Société Générale, over hun ervaringen in de digitale transformatie.

Digitale transformatie bij Société Générale

Laten we een kijkje nemen in de ‘digitale’ keuken van Société Générale. Deze 200 jaar oude bank is in 2013 begonnen met haar digitale transformatie om de 145.000 medewerkers wereldwijd via één digitaal platform naadloos te laten samenwerken.

De drie transformatiepijlers die Société Générale hanteert zijn: medewerker support, strategische betrokkenheid en leren & ontwikkelen.

1. Medewerker support
Op het digitale samenwerkingsplatform zijn diverse medewerker supportgroepen. Hierin delen medewerkers expertise, stellen vragen en geven antwoord op vragen van collega’s. Dit scheelt veel tijd in het zoeken naar iemand die antwoord op een vraag heeft. Ook zijn e-mailbom(m)en en ‘reply all’ verleden tijd!
Alle gegeven antwoorden zijn ook eenvoudig terug te vinden op het platform. Een vraag hoeft dus maar één keer beantwoord te worden, in plaats van dat dezelfde vragen keer op keer beantwoord moeten worden.

2. Strategische betrokkenheid
In plaats van top down hiërarchisch communiceren, is Société Générale nu een netwerk van communicatie door de gehele organisatie. Iedereen is veel beter betrokken bij de strategie van de organisatie.
Een uiterst belangrijke transformatiepijler, rekening houdend met het belang van medewerkersbetrokkenheid als succesfactor van een organisatie.

3. Leren & ontwikkelen
De laatste transformatiepijler is leren en ontwikkelen van medewerkers. Société Générale faciliteert digitaal samenwerken bij het inwerken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen medewerkers en het actief betrekken van medewerkers.

Zo kunnen nieuwe medewerkers op het platform onder meer collega´s leren kennen door hun profiel en activiteiten te bekijken. Alle relevante informatie en actuele projecten vinden ze in de verschillende groepen en nieuwsupdates. Zo weten ze snel wat er allemaal speelt, zonder veel inwerktijd te hoeven besteden met collega’s.
Voor het ontwikkelen van medewerkers zijn diverse groepen. Een mooi voorbeeld is een specifieke groep voor alle project managers. Hier delen ze ervaringen, do´s en don´ts en co-creëren ze nieuwe methodiek met andere project managers.

Het actief betrekken van medewerkers vindt plaats op talloze onderwerpen in diverse groepen. Iedereen is goed op de hoogte wat in de organisatie speelt en wie waarmee bezig is. De silo’s verdwijnen en de scheidslijn tussen afdelingen, locaties en landen wordt steeds kleiner.

Verandering van de cultuur

Door het gebruik van een digitaal samenwerkingsplatform is kennis en informatie binnen Société Générale voor iedereen toegankelijk en wordt altijd behouden. Informatie zit niet langer opgesloten in inboxen, app-jes en de hoofden van mensen. Als iemand ziek wordt, op vakantie gaat of de organisatie verlaat, blijft de kennis ook toegankelijk. Een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelen van een ´corporate memory´.

Ander communicatiegedrag

De digitale transformatie heeft gezorgd voor een totaal ander communicatiegedrag. In plaats van passief afwachten tot informatie als push door de organisatie gestuurd wordt, zijn medewerkers actief geworden in zelf zoeken van benodigde kennis en delen van informatie met collega´s. Zelfs directie en management zijn actief op het platform, een belangrijke graadmeter voor succes van de digitale cultuurverandering.

Wat zijn jouw ervaringen en inzichten?

Ondanks dat dit een voorbeeld is van een veel grotere organisatie dan waarin jij werkt, geeft het inzicht in de mogelijkheden en resultaten van digitaal samenwerken. Uit eigen ervaring in de afgelopen vijf weet ik dat dit ook voor kleinere organisaties enorme kansen biedt.
Heb je vragen over dit artikel, wil je graag delen welke inzichten je hebt gekregen of welke ervaringen je zelf hebt met digitaal samenwerken? Geef hieronder een reactie of stuur mij een e-mail.

Reageer op dit artikel