blog

Vraag voor het intermediair: word ik prooi of jager?

Branche 1831

Vraag voor het intermediair: word ik prooi of jager?

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceerde vorige week weer haar marktflitsen. Daarin wordt geconstateerd dat het aantal intermediairs met een eigen AFM-vergunning in 2016 is gedaald met ruim 4% ten opzichte van 2015. Het aantal vestigingen is echter min of meer stabiel gebleven en ook de werkgelegenheid is niet afgenomen in 2016 bij het intermediair. De consolidatie in de financieel adviesmarkt zet dus door, maar het leidt vooralsnog niet tot een kaalslag. Wel tot een verschuiving onder de kantoren.

Het aantal faillissementen is al jaren erg laag onder intermediairs. Meestal wordt vlak voor het faillissement een koper gevonden, soms met hulp van een verzekeraar. Het hele kantoor of de portefeuille wordt dan door een collega intermediair overgenomen. De ‘handel’ in intermediaire portefeuilles is levendig. Er zijn diverse makelaars actief die bemiddelen tussen kopers en verkopers van portefeuilles.

Volmachtmarkt: drang naar overnames

De intermediaire markt is ook behoorlijk vergrijsd. Dat maakt dat het aanbod van portefeuilles de komende jaren groot zal blijven. En in de volmachtmarkt is een duidelijke trend waarneembaar naar vergroting van marktaandelen en dus de drang naar overnames.

60.000 financieel adviseurs

Bij de ruim 6.500 intermediairs in Nederland, werken naar schatting ruim 13.000 financieel adviseurs. Gemiddeld dus twee financieel adviseurs per intermediaire vergunninghouder. Ongeveer 80% van de kantoren is een eenmansbedrijf, waar dus maar één financieel adviseur werkt. Bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen werken naar schatting 47.000 financieel adviseurs. In totaal dus 60.000 financieel adviseurs in Nederland.

Ook bij banken, verzekeraars, serviceproviders en franchiseketens is de consolidatie waarneembaar. Dit zal de komende jaren verder doorzetten.

Geen verlies aan toegankelijkheid

De consolidatie in de financieel adviesmarkt heeft niet geleid tot een verlies aan toegankelijkheid van financieel adviseurs. En de te verwachten verdere consolidatie zal (deels) worden opgevangen door andere, digitale adviesvormen. Voor het intermediair doemt een interessante vraag op, word ik prooi of jager. Welke positie je ook kiest, zorg voor een stabiele financiële basis, een goed gevulde database en deskundige mensen, maar ontwikkel bovenal je eigen visie op de toekomst. De cijfers zoals die van de marktflitsen geven u alvast wat onderbouwing.

Reageer op dit artikel