blog

Hoe zuur het ook is, Aegon trok de grens bij tuinmeubelen

Branche 4550

Hoe zuur het ook is, Aegon trok de grens bij tuinmeubelen

Kifid heeft op 27 maart jl. uitspraak gedaan in een dekkingsgeschil tussen Aegon en een consument. Dat geschil ging over de vraag of een barbecue als tuinmeubel kan worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van Kifid is dit niet het geval. Gevolg: de consument krijgt geen vergoeding voor de twee nogal prijzige barbecues – namelijk de welbekende Big Green Eggs – die uit zijn tuin zijn gestolen. Wat te denken van het oordeel van Kifid?

Gedekt onder de inboedelverzekering, voor zover nu relevant, is diefstal van tuinmeubelen. Dat betekent dat Aegon alleen hoeft te betalen als zou moeten worden geconcludeerd dat een barbecue een tuinmeubel is. Is een barbecue een tuinmeubel? Die vraag moet door uitleg van de polis worden beantwoord. Kifid doet dat ook in haar uitspraak en komt terecht tot de conclusie dat het erom gaat wat er “in het dagelijks spraakgebruik” onder meubel wordt verstaan. Kifid geeft hier dan vervolgens invulling aan door naar de betekenis van het woord meubel in de Van Dale te kijken. In de Van Dale wordt een meubel omschreven als een stuk huisraad, waarbij als voorbeeld wordt gegeven: “tafel, stoel, kast enz.”. In de visie van Kifid is een barbecue geen meubel omdat het niet als doel heeft het interieur aan te kleden, maar een gebruiksvoorwerp is waarmee eten wordt bereid.

Huisraad is breder dan meubel

Ik vind ook dat een barbecue geen meubel is. Een barbecue is wat mij betreft te vergelijken met een gasfornuis. Een gasfornuis is geen meubel. Een gasfornuis – en dus ook een barbecue – is wel huisraad, volgens mij. En dat is, denk ik, de crux: in weerwil van hetgeen de Van Dale doet vermoeden, is huisraad in het algemeen spraakgebruik mijns inziens geen synoniem van meubel. Vergelijk ook de omschrijving van ‘inboedel’ in art. 3:5 BW als ‘het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken’. Ik zie huisraad als een breder begrip dan meubel. Althans, u zult het waarschijnlijk met mij eens zijn dat een taartschep geen meubel is, maar wel tot de huisraad behoort. Anders gezegd: een meubel behoort in ons spraakgebruik wel tot de huisraad, maar de huisraad bestaat niet volledig uit meubels. Oftewel: een koe is een dier, maar niet ieder dier is een koe.

Het staat de verzekeraar vrij

Toegegeven: het lijkt een nogal gezochte discussie, maar schijn bedriegt. Het staat de verzekeraar namelijk vrij de grenzen te omschrijven waarbinnen hij dekking wil verlenen. Aegon heeft die grens getrokken bij tuinmeubelen en dus niet bij de barbecue, hoe zuur dat natuurlijk ook voor de consument is.

Mevrouw mr. D.J. Wolf is advocaat bij V&A Advocaten

Reageer op dit artikel