blog

Benut de vergrijzing bij het intermediair

Branche 2392

Benut de vergrijzing bij het intermediair

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) constateert op basis van haar eigen database, dat binnen de intermediaire markt het aandeel ‘oudere’ bestuurders hoger is dan gemiddeld binnen het midden en kleinbedrijf. Dat beeld komt terug in diverse onderzoeken. En als u wel eens op een intermediair congres heeft rondgelopen, dan zal u niet verrast zijn over de vergrijzing bij het intermediair. Toch hoeft die vergrijzing geen probleem te zijn voor de intermediaire markt. Het kan ook een aanjager zijn van de broodnodige verversing van de markt.

De vergrijzing onder de bestuurders kan in de toekomst leiden tot meer vacatures. Hoewel bestuurders langer kunnen doorwerken, zal er een moment komen waarop men zal willen stoppen met werken. En ondanks dat de intermediaire markt verder zal krimpen in aantal ondernemingen[1], zullen er toch ook nieuwe bestuurders moeten komen. Die nieuwe bestuurders komen of uit de bestaande ondernemingen, of worden nieuw geworven.

Probleem daarbij is dat de intermediaire markt kampt met een laag vertrouwen. Dat maakt de aantrekkelijkheid om te gaan werken bij een intermediair niet groter. Intermediairs zullen actiever het contact met studenten moeten zoeken om te laten zien hoe leuk en interessant het werk bij een intermediair kan zijn. De vergrijzing bij de bestuurders kan dan juist een extra prikkel zijn voor studenten om carrière te kunnen maken.

Onlangs mocht ik hbo-studenten vertellen over de ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt. Het gaan werken bij een intermediair stond niet hoog op hun verlanglijstje. Dat heeft deels te maken met onbekendheid. Terwijl de uitdagingen waar de intermediaire markt voor staat, juist voor studenten erg aantrekkelijk kunnen zijn. Zo moet de intermediaire markt haar positie bepalen in een wereld van digitalisering, fintech en robotisering. En speelt het intermediair een belangrijke rol bij het zoeken van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s als bijvoorbeeld financiering en verzekering voor ZZP-ers, pensioenen, cybercrime en financiële zelfredzaamheid. Veel jongeren vinden het belangrijk bij een bedrijf te werken met een duidelijk maatschappelijk doel. Voorwaar een kans voor het intermediair om haar maatschappelijke gezicht te tonen.

De dynamiek en complexiteit bij een intermediair bedrijf kan als een bedreiging worden ervaren. Maar voor de bestuurders van de toekomst zal dit juist de aantrekkingskracht vormen om te gaan werken in deze branche. Benut dus de vergrijzing in de intermediaire markt als de aanjager om actief te zoeken naar verse, jonge mensen die nieuwe inzichten brengen.

[1] Zie ook het rapport Marktraming financieel intermediairs 2020 van Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong uit 2016 waarin wordt voorspeld dat de markt in 2020 met 20% qua aantal kantoren zal zijn gedaald.

Reageer op dit artikel