blog

Alleen de eerlijke eenvoud kan u nog redden!

Branche 9824

Alleen de eerlijke eenvoud kan u nog redden!

Waarom blijft de angst regeren? “Omdat mensen in de verzekeringswereld per definitie risicomijdend zijn”, zo is mij altijd uitgelegd als ik die vraag hardop stelde. Lange tijd heb ik met kracht ontkend dat er alleen angsthazen werken in deze branche. Wil het eigenlijk nog steeds niet geloven. Maar als je naar de toenemende complexiteit van de verzekeringscommunicatie kijkt, kun je onder die conclusie bijna niet meer uit.

Het is 2016. Het is 13 jaar ná de start van de vooroplopende Glashelder-campagne van Interpolis. Toch grossieren verzekeraars nog steeds in groeiende hoeveelheden, niet te stuiten (aangepaste) polisvoorwaarden. Ze slinken niet, ze exploderen als zelfrijzend bakmeel.

Angstaanjagende zaken
Voor mijn autoverzekering ontving ik onlangs 35 pagina’s voorwaarden. Vijfendertig! Wie bedenkt dat in 2016? Voor een eenvoudige autoverzekering! Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering kent 23 pagina’s (gedeeltelijk ontbindende) voorwaarden. En dan gaat het over angstaanjagende zaken als ‘Arbeidsongeschiktheidscriteria’, ‘Verschillende uitkeringsdrempels’, ‘Verhogingsrecht of wel Optierecht’ en over ‘Indexatie verzekerd bedrag’. Dan kan ik kiezen uit het volgen van de CBS-index of van de WIA-uitkeringen. Het zegt de klant natuurlijk allemaal niets. Maakt de klant alleen wantrouwend. En als puntje bij paaltje komt, is de kans groot dat er door het grote aantal voorwaarden helemaal geen of onvoldoende dekking is.

Onzinnige disclaimers
Nog gekker zijn de ellenlange, volstrekt nutteloze en juridisch volkomen onzinnige disclaimers onder elke mail die verzekeraars nog steeds massaal versturen. Heb je net een aardig bericht ontvangen van je verzekeringsagent, lees je daaronder: “De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.” Welk groot geheim wordt hier bewaakt? Hoe vertrouwelijk kan een mail zijn? Waarom mag ik dat niet delen met mijn partner?

Totaal vrijblijvend
Echt te gek voor woorden wordt het als het over de inhoud gaat: “Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, (…) en wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit.” Het is 2016! Maar elke toezegging of concrete oplossing die in de betreffende mail door de verzekeringsagent wordt aangedragen, is dus totaal vrijblijvend want je kunt de afzender blijkbaar niet aan de zojuist gemailde afspraken houden. Wat is dit voor onzin?

Bange procesmanagers
Hoe herstel en bevorder je als branche met dit soort juridische prietpraat het vertrouwen in verzekeraars en in verzekeringsadviseurs? Niet! Wat blijft is enkel irritatie, teleurstelling en wantrouwen. Wanneer stoppen we als verzekeringsbranche deze op angst gedreven idioterie? De oorzaak ligt niet in de verstikkende regels van de overheid, of de juridische verplichting vanwege mogelijke claims. De oorzaak ligt bij bange procesmanagers die op veilig willen spelen. ALLES willen vastleggen. En die nu wel zullen zeggen: het is complex, we moeten onze klanten toch volledig informeren.

Steve Jobs heeft ons laten zien dat complexe producten ook eenvoudig gemaakt kunnen worden en zelfs zonder enige gebruiksaanwijzing kunnen worden verkocht. Maak dus van eenvoud een topprioriteit binnen de verzekeringsbranche. Anders zullen branchevreemde aanbieders dat zeker gaan doen. Met duidelijke, eerlijke maar vooral héél eenvoudige verzekeringsproducten!

Reageer op dit artikel