blog

Niet kakelen maar eieren leggen

Branche 2126

Niet kakelen maar eieren leggen

Het moge duidelijk zijn: robotisering in de verzekeringsbranche is een niet te stoppen ontwikkeling. Maar hoe snel gaat deze ontwikkeling nou eigenlijk? Deze vraag kan niet volledig beantwoord worden, daar we (helaas?) geen glazen bol tot onze beschikking hebben. Eén ding is echter zeker: robotisering van de backoffices binnen verzekeraars is op dit moment in Nederland volop gaande.

Diverse verzekeraars hebben hierin de eerste stappen gezet. Robotic Process Automation, oftewel RPA, is dé technologie die gebruikt wordt wanneer we hier spreken over robotisering. Binnen het robotics spectrum komt RPA voor (meer) geavanceerde technologieën als Artifical Intelligence (AI). Zie het zo dat RPA technologie niet kan denken maar doet.

Denken versus doen
Voor de duidelijkheid: RPA en AI zijn geen synoniemen. Daar waar Artificial Intelligence gaat over onder andere robots met menselijke trekjes die kunnen denken, ‘doet’ RPA vooral. Elke verzekeraar kent een zeer groot aantal minder complexe processen, dikwijls handmatig uitgevoerd, die bij uitstek geschikt zijn om overgenomen te worden door software robots. Meekijkend over de schouder van een medewerker in de backoffice van verzekeraars, maar ook makelaars, zie je medewerkers dikwijls met muis en toetsenbord handelingen verrichten binnen verschillende systemen op basis van een bepaald proces. Vaak zijn dit zich herhalende handelingen waarbij geen menselijke interpretatie komt kijken; het werk behelst een proces uitvoeren op basis van instructies en bestaande regels. Deze handelingen kun je vervangen door een software robot die de werkzaamheden van deze medewerkers exact nabootst. Hoewel het concept van deze software robot al langer bestaat, is de techniek nu simpelweg betaalbaar en kan er een positieve business case gemaakt worden. Dit noemen we Robotic Process Automation en dat kan ervoor zorgen dat processen in de backoffice tot 80% sneller worden uitgevoerd door software robots.

De praktijk
Diverse innovatieve verzekeraars zijn reeds bezig met RPA en zien de significante voordelen binnen de waardeketen. Zo is er een verzekeraar die het proces van polisafgifte voor internationale programma’s voor 8 landen voor zowel AVB als Brand geautomatiseerd heeft met behulp van RPA. De uitkomst? 80 tot 85% van dit proces is geautomatiseerd, de polisafgifte is 60 tot 70% sneller en er is een behoorlijke kostenbesparing. Een andere leidende verzekeraar heeft brieven die nog (deels) handmatig werden opgesteld laten automatiseren met behulp van RPA. De winst die hier te behalen viel, lag met name in de snelheid (80 tot 85% sneller) en kwaliteit (0% foutmarge). Het updaten van klantgegevens, het verzamelen van data uit aanvraagformulieren en het overzetten hiervan naar diverse systemen als ook het maken en versturen van nota’s zijn allemaal voorbeelden van handelingen waarbij RPA een rol kan spelen.

Niet alleen digitaal
Processen met een hoog volume gebaseerd op regels en gestructureerde, digitale input zijn zeer geschikt voor een RPA-oplossing. Wanneer er echter geen sprake is van digitale input, kan RPA ook uitkomst bieden. In dit kader kan gedacht worden aan aanvraagformulieren die nog per post binnen komen of brieven die per post verstuurd worden. Hierbij kan de vraag gesteld worden of het niet eens tijd wordt dit te digitaliseren en de efficiëntie en kwaliteit met RPA een positieve impuls te geven. Kijkend naar RPA willen verzekeraars in het algemeen een kwaliteitsslag maken in het huidige proces, medewerkers vrijspelen voor andere werkzaamheden, de mogelijkheid hebben om het werk op te schalen of af te schalen en een verbeterde compliance instellen: RPA is reeds voor vele maatschappijen hét antwoord op deze behoeftes.

RPA gebeurt nu
Bijna ieder bedrijf in de verzekeringsbranche staat voor dezelfde moeilijke uitdaging: hoe te groeien en parallel hieraan kosten te besparen? RPA is duidelijk een deelantwoord op deze vraag. Het is een opkomende technologie die de backoffice van verzekeraars op dit moment sterk verandert. RPA betekent, kort door de bocht, een significante kostenbesparing en verbeterde klantervaring. Binnen een paar weken kan een bedrijf aan zichzelf bewijzen dat RPA werkt zonder aanpassingen in het huidige IT-landschap. Op het moment dat een verzekeringsmakelaar zich bewust is van de impact van digitalisering en haar gebrek aan efficiency, alsmede signaleert dat klanten aangeven dat de organisatie fouten maakt op het administratieve vlak, zou dan ook deze makelaar RPA volledig omarmd hebben?

Terugkomend op hoe snel de ontwikkelingen gaan kan geconcludeerd worden dat robo-advies er aan komt, RPA is op dit moment al aan de orde van de dag.

Reageer op dit artikel