blog

Is er verschil tussen waarde en prijs?

Branche 3589

Is er verschil tussen waarde en prijs?

Taxateurs worden regelmatig geconfronteerd met het verschil tussen waarde en prijs. Waarde en prijs zijn twee verschillende begrippen en worden bepaald door verschillende factoren. Maar de begrippen prijs en waarde worden vaak door elkaar gehaald en door elkaar gebruikt.

Ook in mijn praktijk kom ik regelmatig in aanraking met de ‘waarde versus prijs’-vraag. Het verschil tussen waarde en prijs leidt vaak tot discussie. Bij opdrachtgevers van een taxatie en bij degenen die belang hebben bij de uitkomsten van mijn rapporten. Gaat het immers om een transactie of gaat het om een waardering?

De waarde van een portefeuille is, net als bij elk ander activum in een onderneming, gebaseerd op een paar basis gegevens: de vrije geldstromen, de marktontwikkeling en het risico. Je kunt deze waarde omschrijven als de intrinsieke waarde. Een intrinsieke waarde wordt bij de waardering van assurantieportefeuilles in de meeste gevallen bepaald met de ouderwetse maar nog steeds gehanteerde factor-methode. Bij ondernemingen in andere branches wordt eigenlijk alleen nog maar gebruik gemaakt van de Discounted Cash Flow (DCF) methode. De waarde is dus een klinische berekening.

De prijs van diezelfde portefeuille daarentegen is alleen gebaseerd op ‘vraag en aanbod’. Natuurlijk spelen bij het bepalen van de prijs ook de kenmerken die de waarde beïnvloeden een rol. Maar anders dan waarde wordt prijs ook beïnvloed door emotie, de visie van koper en verkoper en door het momentum.

Emoties spelen ook rol
In een totaal transparante, emotieloze, markt zijn prijs en waarde gelijk. Maar spelen emoties mee, en dat is bij een aan- en verkoop altijd, dan ontstaan er verschillen. Een koper wil immers een lagere prijs betalen dan de waarde terwijl een verkoper juist meer willen ontvangen.

Bij een waardering gaat het er om of de uitkomst van de berekening verdedigbaar is. Of de berekening op de juiste manier heeft plaatsgevonden. Een juiste waardering is gebaseerd op goede en degelijke uitgangspunten en deugdelijke informatie. Er wordt een checklist gevolgd die leidt tot een waardering. Als de checklist juist gevolgd wordt en de input juist is moet de uitkomst dus wel juist zijn.

Er is geen waarde zonder prijs
Aan de andere kant is waarde altijd direct of indirect gebaseerd op prijs. Er kan immers geen waarde zijn zonder prijs. Daarom ga ik er van uit dat een berekende waarde altijd in overeenstemming moet zijn met een theoretische prijs en andersom. Dat waarde en prijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat er dus eigenlijk maar één prijs en dus één waarde bestaat. Dat daarmee een waarde van een assurantieportefeuille altijd berekend moet worden op basis van onderhandse verkoopwaarde. Het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

En daarmee is een waarde van een assurantieportefeuille altijd gelijk aan een prijs, namelijk de verkoopprijs.

Reageer op dit artikel