blog

De nieuwe WGA inclusief Flex: geen verrassingen dit keer

Branche 2416

De nieuwe WGA inclusief Flex: geen verrassingen dit keer

De collectieve inkomensmarkt explodeert. Weer. Dit keer moet de werkgever nadenken over de wijze van verzekeren van zijn flexwerkers. We werken ons een slag in de rondte om al uw aanvragen voor een WGA-offerte te verwerken. Dit doet me denken aan de start van de WGA-ERD-markt Weet u nog: toen maakten we dit ook samen mee. Toen kregen we te maken met het nieuwe WGA-risico dat nog nooit eerder privaat werd verzekerd. We begaven ons allemaal op onbekend terrein. Veel adviesgesprekken, veel polissen, en wat zijn we de boot in gegaan. Gigantische verliezen hebben we geleden. Wat waren wij als verzekeraars achteraf bezien naïef. Te hongerig naar uw relaties en omzet. De risico’s hebben we niet goed ingeschat. Premies werden niet alleen maar gebaseerd op actuariële berekeningen maar vooral op ‘goedkoper zijn dan het UWV’. Alle verzekeraars kregen veel nieuwe verzekerden, maar het leergeld was hoog. Premies die soms binnen drie jaar met 200% omhoog moesten. Het schaamrood staat me nu nog op de kaken.

Wat heeft u het als adviseur en vertrouwenspersoon van de ondernemer voor uw kiezen gekregen. Wat heeft u veel moeten uitleggen.

Niet weer boos worden maar leren van onze fouten
Schrijf ik deze column voor u om al dit oud zeer weer naar boven te halen? En hele boze reacties uit de markt te krijgen? Nee. Ik praat met u om u te vertellen dat we fouten hebben gemaakt. Maar ik kan u oprecht zeggen dat we ervan hebben geleerd. De afgelopen jaren hebben we veel verbeteringen doorgevoerd. De premies zijn nu betrouwbaar omdat we de risico’s beter in kunnen schatten. Maar nog belangrijker: we hebben onze dienstverlening rondom het WGA-risico sterk verbeterd en enorm uitgebreid. Zo is er focus op preventie en re-integratie. Op begeleiding van de werknemer én de werkgever. Daar ligt onze kracht en kennis. Maar laten we eerlijk zijn, die kunnen we pas toepassen als u uw werk ook heeft gedaan. Als u uw relatie aan ons toevertrouwt. De wijze waarop u dat doet, is inmiddels ook veranderd.

Financieel adviseur als HR-manager van de klant
U sluit niet ‘zomaar’ een verzekering. Het WGA-risico vraagt om een advies gebaseerd op een diepgaande analyse. Daarnaast bent u de begeleider van de werkgever. Als financieel adviseur heeft u op dit gebied een unieke rol. U neemt eigenlijk een stuk personeelsbeleid van de werkgever op u. En dat is van belang, want veel ondernemers hebben geen flauw benul wat het WGA-risico behelst. Om uw rol als adviseur en begeleider goed in te kunnen vullen, wordt er veel van u gevraagd. Zowel qua kennis als kunde. U heeft veel kennis nodig over nieuwe regelgeving, sociale zekerheid, rechten en plichten, verzuim en sancties. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar moeten helpen om de benodigde kennis te delen. Elkaar sterker te maken, zodat de keten van adviseur-verzekeraar de concurrentie aankan met het directe kanaal. Als De Goudse zetten we in dit kader al een belangrijke stap in ons jaarlijkse congres dat later deze maand plaatsvindt. U kunt daar vaktechnische trainingen volgen om uw kennis te vergroten zodat u uw rol als adviseur optimaal kunt inzetten. Ik weet dat ook collega-verzekeraars zich op allerlei manieren inspannen om uw positie te versterken. En dat moet ook, want maar liefst 70% van de collectieve inkomensmarkt loopt via kantoren zoals dat van u, blijkt uit recent IG&H-onderzoek. Uw rol bij WGA is en blijft cruciaal.

De WGA-verzekering. Ik vraag uw vertrouwen. Dit keer geen verrassingen. U kunt op ons rekenen. Doet u mee?

Reageer op dit artikel