blog

De Robo-Verzekeringsadviseur komt er aan

Branche 5140

De Robo-Verzekeringsadviseur komt er aan

De mogelijkheden van Robo-Advies zijn dusdanig groot dat dit een onomkeerbaar effect zal hebben op de manier waarop vandaag de dag verzekeringsadvies wordt gegeven. Zeker gezien er grote klantgroepen binnen de sector zeer geschikt zijn om bediend te worden door een Robot-Adviseur.

Neem het MKB, een omvangrijke groep met veel potentie maar traditioneel een ondergeschoven kindje. Dikwijls is een goede kop koffie niet meer mogelijk en is contact per telefoon of email de status quo. De retorische vraag die hier gesteld kan worden: Waarom het MKB niet bedienen met een Robo-Adviseur met diepgaande kennis van alle verzekeringsproducten, welke in staat is hoogwaardig advies te leveren – de Robo-Adviseur is gemiddeld beter opgeleid dan de adviseurs welke op dit moment adviseren als ook maakt geen menselijke fouten – dit alles ‘on demand’ 24/7? Met de Robo-Adviseur valt veel te winnen op het gebied van efficiency en zijn extreem hoge service niveaus mogelijk.

Leren van ervaring en met emotie
De mogelijkheden van robotisering en Robo-Advies zijn immens en ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op. Binnen deze ontwikkelingen zien we verschillende niveaus van robotisering. Zo is het met een eenvoudige minibot mogelijk om in een paar minuten automatisch betalingsherinneringen naar een gedefinieerd bestand klanten te sturen. RPA (Robotic Process Automation) maakt het mogelijk om data van verschillende bronnen te verifiëren en te consolideren. Denk aan het automatisch zoeken binnen publieke bronnen naar jaarlijkse verlengingsinformatie als ook het verzamelen hiervan. Voorbij RPA zijn er de Robots met menselijke trekken, zoals ‘IPSoft’s Amelia’.

Amelia is in staat om context te begrijpen, logisch te redeneren, conclusies te trekken, te leren van ervaringen en zelfs emoties te voelen. IPsoft zelf geeft aan dat Amelia in staat is menselijke intelligentie te benaderen en zij hierdoor geheel natuurlijke interactie met mensen aan kan gaan.

Bedrijven met een focus op Artifical Intelligence, zoals IPsoft, zijn op dit moment bezig om te bekijken hoe complexe niet-routine banen, zoals de rol van acceptant, geautomatiseerd kunnen worden. Robots zoals Amelia kunnen zittende werknemers ontlasten en daarnaast betere, snellere en goedkopere service leveren. Zeker in een tijdperk waarin de meeste verzekeringsproducten – wanneer ze dat al niet zijn – commodities worden, is de Robo-Adviseur perfect in staat hele verzekeringsprogramma’s inclusief bijbehorende regelgeving en facturatie voor haar rekening te nemen.

Menselijke touch net zo belangrijk
Hoewel de mogelijkheden van Robo-Advies de komende jaren alleen maar groter zullen worden en implementatie steeds laagdrempeliger wordt, zullen persoonlijke relaties nooit helemaal verdwijnen. Uiteindelijk gaat het om een optimale combinatie bewerkstelligen van zowel mens als robot, altijd met als doel een optimale klantervaring. Voor sommige segmenten zou dit ‘’Pure Technology’’ (lees: enkel Robo-Advies) kunnen betekenen en voor andere een meer hybride vorm van advies. Voor verzekeringsmaatschappijen zal het de komende tijd cruciaal worden om begrip te kweken over waar Robo-advies klantrelaties kan complementeren en versterken. Eén ding is zeker: Robo-Adviseurs komen eraan! Samenwerking tussen Robo-Adviseurs en menselijke adviseurs zal het nieuwe normaal zijn.

Wie neemt hem of haar als eerste aan?
Een ontwikkeling zoals robotisering brengt een hoop onbekendheid en onzekerheid met zich mee. Wat vaststaat is dat deze intelligente machines hoe bij benadering menselijk ook, directies niet kunnen helpen met welke stappen te nemen. Hiervoor zullen leiders in de verzekeringsbranche moeten vertrouwen op jarenlange ervaring, opgebouwde intuïtie en kennis, als ook vooral moeten experimenteren. De Robo-Verzekeringsadviseur komt eraan, wie neemt haar of hem als eerste aan?

Reageer op dit artikel