blog

Bezoek op vakantie eens een insurtech

Branche 1308

Bezoek op vakantie eens een insurtech

Als u deze column leest, dan heeft het Verbond van Verzekeraars wellicht weer haar vertrouwensindex gepubliceerd. Deze index geeft het consumentenvertrouwen in verzekeraars weer. Al jaren is deze negatief, wat betekent dat het aandeel mensen met weinig vertrouwen in verzekeraars groter is dan andersom. De index wordt wel steeds minder negatief (januari 2016 -9).

Vertrouwen is de basis van relaties. Zonder vertrouwen ontbreekt iedere grond voor een goede en langdurige relatie. Verzekeraars proberen op allerlei manieren relaties op te bouwen met hun klanten. Maar wetende dat het vertrouwen laag is, lijkt het vechten tegen de bierkaai. Dames en heren verzekeraars, vertrouwen is de hoeksteen van verzekeren!

Verbeteren van interacties
Hoe kunnen verzekeraars het vertrouwen herstellen? Insurtech start-ups hebben wellicht het antwoord. Hun werkwijze -focus op de klant- en hun oplossingen -gedreven door technologie- kunnen bijdragen aan meer relevantie voor de klant en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen. Dat concluderen ook Startupbootcamp en PwC in een gezamenlijk rapport. Uit dit rapport is op te maken dat insurtechs zich meestal richten op het verbeteren van interacties en het bouwen van vertrouwensrelaties.

Focus op klanten
Meer focus op de klant betekent wellicht ook ‘terug naar de basis’, terug naar de tijd van de vroegere onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Denk aan peer-to-peer platformen zoals Guevara (Groot-Brittannië), Friendsurance (Duitsland) en Wecover (Frankrijk). Deze nieuwe start-ups stellen het belang van de klant voorop, iets wat nu nog wel eens wordt vergeten. De Friese Boeren en Tuinders Onderlinge, beter bekend als FBTO, is een uitzondering. Al vijf jaar lang raadpleegt deze Friese verzekeraar op Onderling.nl haar klanten over echte claims en past waar nodig haar voorwaarden aan. Dat is de focus op klanten die iedere verzekeraar zou passen.

Generatie Y
In de queeste naar het herwinnen van vertrouwen, zal de jongere generatie een belangrijke rol spelen. Het World Insurance Report van Capgemini laat zien dat in 2016 in Nederland slechts 25% van de Generatie Y een positieve customer experience heeft bij de traditionele kanalen en maar 17% bij de digitale kanalen. Voor de oudere leeftijdscategorie geldt dat dit voor beide kanalen ongeveer 50% is, wat nog steeds laag is. De nieuwe generatie klanten wil een betere customer experience en staat meer open voor technologie.

De grens over
Insurtechs zijn niet alleen beter in customer experience, maar ook in het toepassen van technologie bij het aanbieden van passende verzekeringen. Verzekeraars moeten dus meer hun oor te luister leggen bij insurtechs in hun voortdurende uitdaging om het vertrouwen te herstellen. Jammer genoeg telt Nederland nauwelijks insurtechs, dus moeten verzekeraars voor de broodnodige inspiratie de grens over. Wanneer bezocht u voor het laatst een insurtech? Wellicht leent uw vakantie zich ook voor een kort bedrijfsbezoek. Laat uw pak gerust thuis. U zult in uw korte broek met sneakers niet opvallen bij deze bedrijven.

Reageer op dit artikel