blog

Hoe digitale evoluties de verzekeringssector anders vormgeven

Branche 3001

Hoe digitale evoluties de verzekeringssector anders vormgeven

Na de FinTech-startups, zijn nu de InsurTechs in opkomst. We zien een opvallend verschil tussen de bank- en de verzekeringssector. In de bankwereld maken digitale apps korte metten met de barrières om te gaan shoppen bij een andere financiële dienstverlener. Voor verzekeringen zal de digitalisering het omgekeerde effect hebben.

Hoe meer gegevens verzekeringsmaatschappijen hebben en hoe beter ze hun klant kennen, hoe meer ze hun aanbod kunnen personaliseren en hoe groter de kans dat die klant zal blijven. En dat past bij de wens van de consument, die niet langer aanvaardt te moeten betalen voor dekking die ze niet nodig hebben. Vijf trends die opvallen.

Om te beginnen vergemakkelijkt digitale technologie de trend om meer op maat te gaan werken. Het internet of things, sensoren en allerlei apparaten die gegevens verzamelen, leveren informatie over ons gedrag. Dat helpt om het risico beter in te schatten en contracten en premies er op af te stemmen. Dit verandert de rol van verzekeringsmaatschappijen in het ecosysteem, omdat ze moeten gaan samenwerken met nieuwe partijen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de mobiliteitssector.

Interactie
Daarnaast zijn verzekeraars op zoek naar manieren om vaker contact te hebben met klanten. Verzekeraars willen van louter verkopen en afhandelen evolueren naar een actiever en proactiever risicobeheer, waarbij ze mensen advies geven over hoe ze risico’s kunnen beperken en voorkomen. Ze analyseren en wijzigen de weg die de klant aflegt, om de klantenervaring te optimaliseren.

Verzekeringen op maat
In de literatuur duikt er ook een derde trend op, namelijk die van verzekeringen op maat, in real time en gebaseerd op gebruik. In plaats van een hoge premie te betalen voor een standaarddekking die voor iedereen hetzelfde is, sluit je een verzekering af zoals en wanneer nodig, een beetje te zien als ‘pay per use’. Tal van start-ups werken momenteel aan apps die inhaken op activiteiten, zoals een pushbericht om direct een reisverzekering af te sluiten na het boeken van een vlucht via een luchtvaartmaatschappij.

Samenvoeging
Nog een trend is die van de aggregators. De verzekeringssector staat bekend om gebrek aan transparantie. Start-ups die optreden als aggregator streven naar transparantie. Ze bieden gedetailleerde overzichten en vergelijkingen van individuele risico’s die in verschillende soorten contracten worden gedekt om de verschillende opties te vergelijken én consumenten in staat te stellen om modulaire verzekeringspolissen te creëren op basis van gebruik.

Commercialisering
Een laatste trend die het vermelden waard is, en die vooral opduikt in de VS en het Verenigd Koninkrijk, is die van het commerciële gebruik van gegevens. Verzekeringsmaatschappijen en start-ups delen de verzamelde gegevens -gebundeld en anoniem- met bijvoorbeeld retailers.

Fundamentele vragen
Digitalisering van de sector brengt ook een aantal risico’s met zich mee. Want hoe zit het bijvoorbeeld met privacy? Maar ook: een aanpak op maat kan voor sommige mensen voordelig zijn omdat ze minder moeten betalen, maar profielen met hogere risico’s zullen meer moeten betalen, als ze al een verzekering kunnen krijgen. Precies de basis van verzekeringen, de subsidiëring, staat onder druk.

Bovendien is technologie feilbaar. Ingebouwde monitoringsystemen in auto’s moedigen soms onbedoeld ongewenst rijgedrag aan. Als je door plots te remmen punten verliest, druk je het gaspedaal maar wat dieper in als het licht op oranje springt. En weet je nog hoe de zelfrijdende auto van Google een crash veroorzaakte? Als auto’s zonder bestuurder werkelijkheid worden, wie of wat moet dan worden verzekerd? De auto? De chipfabrikant? De fabrikant? Dat zijn allemaal fundamentele kwesties waarover moet worden gepraat.

Shake-out
Het aantal start-ups stijgt spectaculair, maar het is te vroeg om te zeggen welk bedrijfsmodel zal overleven. Tijdens de FinTech-golf werden duizenden start-ups opgericht. Daarvan blijft maximaal 5% voortbestaan. Dezelfde shake-out zal zich voordoen bij de InsurTech-start-ups.

Reageer op dit artikel