blog

InsurTech breekt nog niet door

Branche 2789

InsurTech breekt nog niet door

Heeft u de term InsurTech al voorbij horen komen? Het is net zoiets als FinTech, maar dan voor de verzekeringsmarkt. Sinds begin dit jaar is die term in zwang geraakt. FinTech wordt vaker met bancaire dienstverlening in verband gebracht; met InsurTech heeft de verzekeringssector eindelijk haar eigen innovatielabel. Het heeft even geduurd, maar ook de investeringen in innovatie in de verzekeringswereld lieten op zich wachten.

Hoewel InsurTechs ten opzichte van FinTechs een beentje bijtrekken, is het toch populairder om de bancaire sector te disrupten. Waarom is dat toch? En is de verzekeringssector minder innovatief? Vaak wordt als reden gegeven dat de drempels om een nieuwe verzekeringsmaatschappij te beginnen hoog zijn. En daar zit een kern van waarheid in. Solvency II vereist in Europa hoge kapitaalbuffers. Ook verzekeraars in de VS moeten ruime buffers aanhouden voor schadeclaims en voor iedere staat een vergunning hebben. Toch zijn er met ondersteuning van investeerders in de VS nieuwe verzekeraars ontstaan zoals Hi Oscar, Lemonade en Clover.

Meer mogelijkheden
Ook in de bankensector zijn de toetredingsdrempels hoog. Zo is er in Europa maar een klein aantal nieuwe banken ontstaan: het Britse Atom Bank, bunq in Nederland en het Duitse solarisBank. Maar doordat de bankensector een bredere dienstverlening heeft dan de verzekeringssector, zijn er veel meer mogelijkheden voor innovatieve startups. Vooral op het gebied van minder gereguleerde diensten, zoals payments, beleggen en crowdfunding zie je veel startups. Er zijn dus redenen voor het lagere aantal InsurTechs, maar ook redenen genoeg om dit aantal snel te laten stijgen. In de periferie van de verzekeringssector zijn er veel kansen op het vlak van internet of things, quantified self, telematica, sensoren en (big) data analytics.

Volgens het meest recente World Insurance Report van Capgemini zijn het vooral de connected technologies die een grote impact gaan hebben op de verzekeringssector. Ze zijn een bedreiging als je er niets mee doet, maar een kans als je erin investeert. Er zijn in ieder geval veel startups die in deze technologieën investeren en deze beschikbaar stellen aan de verzekeringssector.

Veel plezier
Een paar voorbeelden. Het Australische Boundlss heeft een health-platform gecreëerd, waarbij consumenten met allerlei wearables gestimuleerd worden gezonder te leven. QuanTemplate levert verzekeraars een analytics-platform voor business intelligence en datamanagement, waardoor verzekeraars betere beslissingen kunnen nemen. Neura helpt verzekeraars om wearables te integreren met hun eigen apps en levert met datacorrelatie en adaptive learing nieuwe inzichten en maakt relevante communicatie met klanten mogelijk. Waarschijnlijk zal het aantal InsurTechs altijd wel lager blijven dan het aantal FinTechs. Maar is de sector daarmee minder innovatief? Absoluut niet! Met de juiste strategie, een wendbare organisatie en een focus op customer experience gaat de verzekeringssector nog veel plezier beleven aan de innovaties van InsurTechs.

Reageer op dit artikel