blog

Rot op met die Jip en Janneke teksten!

Branche

Rot op met die Jip en Janneke teksten!

Zijn we met z’n allen simpel geworden? Daar lijkt het soms wel op als je de herschreven brieven leest van de verschillende verzekeraars. Massaal hebben ze de afgelopen jaren de klant centraal gezet. En op indringend advies van de AFM, de Consumentenbond en het eigen Verbond van Verzekeraars, zijn de meeste standaardteksten herschreven op B1 niveau, in heel eenvoudig Nederlands dus. Ook wel Jip en Janneke taal genoemd.

Dat was broodnodig! Want veel oude correspondentie was heel technisch en strikt juridisch van aard, en voor de gewone klant dus niet te begrijpen. Daarom hebben de verzekeraars klantpanels ingezet om alle bestaande teksten te beoordelen en hebben ze tekstbureautjes ingehuurd om de omvangrijke klus van het herschrijven te klaren.

Miljoenen brieven en mails worden er maandelijks door de verzekeraars naar de klanten verstuurd. Vaak nog vanuit sterk verouderde systemen, waar soms zelfs de correctiecode voor aanpassingen van is vergeten. Met man en macht is er echter gewerkt om alle standaardteksten weer leesbaar en voor iedereen ook 100% begrijpelijk te krijgen. En daarvoor past een groot compliment.

Kinderteksten
Maar, hebben we het kind nu met het badwater weggespoeld? Zoals wel vaker is vastgesteld, slaan verzekeraars soms wat door. Van een totale fixatie op aandeelhouderswaarde naar een rigide klantgerichtheid. Van totaal onbegrijpelijke brieven naar inwisselbare kinderteksten. De brieven van Nationale Nederlanden lijken op de brieven van Aegon, die weer lijken op de brieven van Delta Lloyd. Waar is de eigen en herkenbare saus gebleven? Waar de visie? De droom? Waar het eigen campagnethema?

Niveau
De panels en de tekstschrijvers hebben rigoureus alle identiteit en eigenheid eruit gesloopt. Alles is nu wel begrijpelijk maar vooral ook heel erg grijs. Alles is aardappelen zonder jus. Maar niet iedereen wil aardappelen. Doelgroepen verschillen. En daarmee ook het niveau van de teksten. De meeste adviseurs kunnen heus wel iets meer aan dan correspondentie in Jip en Janneke taal. Die algemeen doorgevoerde B1-teksten zijn voor bepaalde doelgroepen echt té paternalistisch en té simpel. Maar ook gewone klanten hebben recht op een meer volwassen toon en passende inhoud.

Onderscheiden
Te simplistische en kinderlijke taal moet dus door de afdelingen Communicatie vanaf nu gewoon verboden worden. Begrijpelijke taal voor de juiste doelgroep! Waarbij in elke uiting de specifieke visie en de onderscheidende boodschap van de individuele verzekeraar terugkomt. Waardoor een brief van NN ook weer herkenbaar is als een brief van NN. En niet alleen vanwege het logo. Dure reclamecampagnes met aansprekende thema’s moeten de harten van de klanten raken. Maar in de miljoenen klantcontacten die per mail of brief maandelijks plaatsvinden, is van die campagneboodschap vaak helemaal niets terug te zien. De complexe techniek staat snelle aanpassing van de output niet toe. Pas over drie kwartalen is er weer plaats voor aanpassing in de volgende IT-release! Andere branches en ondernemingen laten de consument dagelijks zien hoe het wél kan. Persoonlijk en relevant. Volwassen en begrijpelijk. Onderscheidend en herkenbaar. Die nieuwe individuele en verrassende communicatiestijl wordt de norm. De volgende klus wacht!

Reageer op dit artikel