blog

Eigenaarschap vergroten in de praktijk

Branche

Eigenaarschap vergroten in de praktijk

‘Het zou mooi zijn als medewerkers meer eigenaarschap zouden tonen’, is wat vaak verzucht werd bij een rondgang langs verschillende managers in de sector. Het blijkt een verlangen van veel managers. En opvallend genoeg ook van veel medewerkers! Want ruimte krijgen en niet steeds lastiggevallen worden door allerlei regels en mensen die over je schouder meekijken, wie wil dat nou niet?

Als het eenvoudig was, was het al geregeld. Uiteraard hebben medewerkers daarbij een ontwikkeling te maken. Maar onderschat de invloed van de manager niet! Bij zo’n groot verlangen wordt al snel gegrepen naar het vertrouwde middel: een grootschalig programma op de hei, met een grote (tijd)investering. Helaas worden die programma’s nog regelmatig zodanig ingericht dat ze los staan van het werk en de praktijk van alledag. De focus ligt ook nog op wat er ontbreekt, in plaats van gebruik te maken van wat er aan kennis en talent al wel aanwezig is. Managers kunnen vandaag al starten met het vergroten van eigenaarschap het volgende direct in de praktijk toe te passen.

Maak de talenten zichtbaar
Het is jouw rol om op de agenda te zetten waar jouw medewerkers energie uithalen en waar ze het beste tot hun recht komen. Wanneer ze inzicht hebben in hun talenten, kunnen ze bewustere keuzes maken en beter verantwoordelijkheid nemen. Het stokje ligt daarna bij hen, je hebt ruimte gecreëerd om eigenaarschap te pakken.

Wat kun je doen?
– Stel veel vragen over de talenten van je medewerkers en geef op de juiste wijze feedback, hierdoor creëer je een open gesprek over wat iemand in huis heeft. Bespreek of iemand nog doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En onderzoek samen waar mogelijke blokkades liggen. Hoe kunnen die verholpen worden?
– Geef duidelijk aan wanneer je vindt dat je medewerkers de oorzaak buiten zichzelf zoeken. Door medewerkers meer zelfinzicht te geven, worden ze bewust van hun eigen handelen en impact.

Outputgericht werken geeft ruimte voor eigenaarschap
Sturen op input geeft houvast. Om meer eigenaarschap te geven, moeten medewerkers volledige verantwoordelijkheid voelen voor datgene waar zij voor aan de lat staan en hun talent vol kunnen inzetten. Dat kan door het gesprek te voeren over output. Het gesprek voeren over de te behalen resultaten en het stellen van kaders is, paradoxaal genoeg, de beste manier om vrijheid te geven aan je medewerkers.

Wat kun je doen?
– Krijg samen helderheid over de rol en de verantwoordelijkheden van de medewerker en bespreek welke resultaten je gezamenlijk wilt opleveren volgende week, maand of kwartaal. Zet in op een dialoog over hoe jullie het outputgericht werken van beide kanten ervaren en of het succesvol is.
– Kijk kritisch naar de KPI’s en HR-cyclus zoals deze worden aangereikt vanuit de organisatie. Helpen ze bij het nemen van eigenaarschap, of hinderen ze? Wat moet ik hierin veranderen om eigenaarschap te stimuleren?

Waarderen en leren tegelijk
Waardeer de sterke kanten van je medewerkers wanneer zij die effectief inzetten. Het klinkt cliché, maar vier die successen! Wat gaat er goed en wat kunnen we daar van leren? Dat is waarderen en leren tegelijk.

Wat kun je doen?
– Maak echt tijd voor je medewerkers ook al heb je de waan van de dag als vijand.
– Uit je waardering expliciet voor je medewerker. Positieve aandacht voor de momenten waarop eigenaarschap wordt gepakt, is onmisbaar bij het activeren van eigenaarschap.

En de belangrijkste: geef het goede voorbeeld en waardeer je eigen rol, want leren en ontwikkelen begint bij het zelf in de praktijk brengen!

Reageer op dit artikel