blog

Toetreders tot intermediaire adviesmarkt vooral zzp’ers

Branche

Toetreders tot intermediaire adviesmarkt vooral zzp’ers

De toetreders tot de intermediaire adviesmarkt bestaan in 2015 voor een groot deel uit zzp’ers. Dat is één van de conclusies op basis van een nadere analyse van het bestand aan nieuwkomers van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners.

Op basis van gegevens van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heb ik een analyse gemaakt van de nieuwe toetreders op de markt voor zelfstandig financieel adviseurs. Het betreft de nieuwe kantoren die zich in de eerste drie kwartalen van 2015 hebben ingeschreven bij de AFM.

Het RiFD publiceerde in november van dit jaar haar whitepaper ‘Toe-en uittreders intermediaire adviesmarkt’. Daarin stond dat in de eerste drie kwartalen van 2015 er 100 nieuwe kantoren bij zijn gekomen en dat er 310 kantoren zijn uitgeschreven uit het AFM-register. Het betreft hier unieke intermediaire advieskantoren, met als hoofdactiviteit assurantie- of hypotheekbemiddeling en hypotheekadvisering.

Totaal 2015
Met de constatering dat er tot en met het derde kwartaal 100 nieuwe intermediairs in de markt zijn gekomen, is de verwachting dat het aantal nieuwe intermediairs in heel 2015 op circa 130 zal uitkomen. Nog altijd krimpt de markt, omdat het aantal intermediairs dat uit de markt verdwijnt ongeveer drie keer groter is dan het aantal starters. De meeste nieuwkomers zijn zzp’ers, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en een analyse van de websites van de starters. Het gemiddelde aantal fte per starter is 1,5. Het lijkt erop dat de meeste van deze zzp’ers voor zichzelf zijn begonnen nadat ze al een carrière hadden als financieel adviseur in loondienst.

Uit het overzicht van nieuwe intermediaire adviesbedrijven is het aantal nieuwe AFM-inschrijvingen gefilterd die feitelijk uitbreidingen zijn van bestaande kantoren. Dit betreft dan vooral nieuwe businessunits bij een bestaand intermediair bedrijf.

Specialisatie
Zo’n 13 nieuwe intermediairs kiezen ervoor om zich te richten op een specifiek deel van de adviesmarkt. Mogelijk dat zij in de toekomst nog breder willen gaan adviseren, maar deze kantoren kiezen in eerste instantie voor een duidelijke focus qua klantgroepen. Het betreft vooral specialisatie op het gebied van zakelijke verzekeringen en pensioenen. Verreweg de meeste starters positioneren zich als allround financieel advieskantoor. Een enkel kantoor geeft aan niet alleen verzekeringsadvies te geven, maar ook besparingsadvies op het gebied van energie, internet en telefonie.

Website
Ongeveer een derde van alle starters beschikt nog niet over een eigen website. Deze kantoren zijn waarschijnlijk nog niet volledig operationeel.

Beloning
Het aantal starters dat expliciet kiest voor een beloningsmodel zonder provisie is beperkt. Vier kantoren kiezen nadrukkelijk voor een beloningsmodel volledig op feebasis. De andere starters geven dit niet duidelijk aan en werken hoofdzakelijk met een combinatie van provisie en fee.

Provincie
De meeste nieuwe intermediairs zitten in de provincies Noord-Brabant, Noord- en Zuid Holland. Verdeeld naar provincie waar de honderd starters gevestigd zijn, ontstaat het volgende beeld:

Grafiek Fred de Jong

Toekomst
De komende jaren verwacht ik een verdere krimp van het totale aantal intermediaire advieskantoren in Nederland. Op dit moment telt Nederland circa 7.000 intermediaire advieskantoren, exclusief aangesloten bemiddelaars. Dat komt enerzijds doordat er minder starters dan stoppers zijn. Maar dat komt ook door de consolidatie die in de markt waarneembaar is waarbij portefeuilles worden overgenomen en kantoren fuseren.

Reden voor de krimp in het aantal intermediaire advieskantoren is onder meer de strenge regelgeving (diploma-eisen, provisieverbod, vergunning eisen etc.), de toegenomen concurrentie van directe kanalen en internet, de krimpende verzekeringsmarkt en de vergrijzing onder het intermediair.

Het belang van goed en toegankelijk financieel advies is groot en dient zelfs een maatschappelijk belang. Het is dan ook de vraag tot welke omvang de intermediaire adviesmarkt in staat blijft om de klant voldoende toegang te bieden tot onafhankelijk financieel advies. Voor een goede marktwerking is het zaak dat er voldoende nieuwe toetreders de markt instromen, niet alleen ervaren adviseurs die als zzp’er de markt betreden.

Reageer op dit artikel