blog

Oude wijn in oude zakken: de First Party-verzekering

Branche

Oude wijn in oude zakken: de First Party-verzekering

Met veel tamtam maakte het Verbond van Verzekeraars haar toekomstvisie automotive bekend in juni van dit jaar met daarbij het idee voor een nieuwe verzekering: de First Party-verzekering (FPV).

Door de veranderde techniek, zoals zelfrijdende auto’s, verwacht men in de toekomst problemen rondom aansprakelijkheid. In het geval van een ongeval waarbij het niet duidelijk is wie aansprakelijk is, is het idee om de bestuurder niet de dupe te laten worden van een slepende aansprakelijkheidskwestie. Ook bij complexe ongevallen zou zo’n FPV uitkomst moeten bieden.

Hoe nieuw is deze verzekering?
Volgens het Verbond van Verzekeraars moet er dus een nieuwe verzekering komen: een WA-verzekering met een First Party-dekking waarbij de eigen verzekeraar zal uitkeren en niet meer de veroorzakende partij.
Toen ik dit bericht las dacht ik: “Dit is er toch al?” Dit noemen wij sinds jaar en dag een WA-cascodekking. Natuurlijk is deze dekking voor schade aan het voertuig en niet voor de overige materiële en letselschade van de bestuurder. Daar hebben we dan weer een Schadeverzekering Inzittenden voor.
Dus wat is er nu zo nieuw aan de FPV? Misschien dat de Schadeverzekering Inzittenden (SVI) een standaard onderdeel gaat worden, maar dat zal de premie wel doen verhogen. Iets dat niet iedereen wil. En met z’n allen aan een WA-cascodekking is ook geen optie.

Overstappen op een nieuw systeem
Nee, nieuw is dat wij gaan overstappen naar het systeem waarbij niet de veroorzakende partij de schade zal moeten vergoeden maar de eigen maatschappij. Hiervoor zal de wet aangepast moeten worden.
Is dit vooruitgang? Nu loont het om voorzichtig te rijden en geen schade te veroorzaken. Immers bij een ongeval door eigen schuld zal de bonus-maluskorting omlaag gaan en de premie omhoog. Onder de huidige omstandigheden voelt de schadeveroorzakende partij dit in zijn portemonnee. Hoe werkt dat in de nieuwe situatie ?

Hoeveelheid schade niet van belang
In het nieuwe systeem maakt het niet uit hoeveel schade je veroorzaakt. De tegenpartij waaraan men schade heeft toegebracht, kan de schade namelijk gewoon claimen op zijn eigen verzekering. Dus de schade veroorzakende partij heeft minder reden om voorzichtig te rijden indien er geen nadelige financiële gevolgen zijn. Dit is dus een aandachtspunt.
Het zal dan tevens niet meer uitmaken of er sprake is van een onbekende dader. Daarmee lijkt de rol van het Waarborgfonds Motorverkeer significant beperkt te worden.

Wat te doen met letsel?
Bij een SVI is de dekking vaak beperkt tot 1 miljoen euro. Zal de dekking bij een FPV ook gelimiteerd worden? In de meeste gevallen zal de maximale dekking toereikend zijn, maar niet altijd. Hoe kan dan het slachtoffer zijn of haar niet gedekte schade verhalen?
Indien de wet zo wordt aangepast dat regres niet (meer) mogelijk is, zal dit lastig worden en blijft men met een restschuld zitten door toedoen van een ander. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

FPV: goed of slecht idee?
Er blijken nog veel vragen te zijn over de voor- en nadelen van de First Party-verzekering. Is deze verzekering nu een goed of een slecht idee?
In de basis is het een goed idee. De klant wil immers zo snel mogelijk schadeloos worden gesteld. Alleen hoe weet de klant nou of hij, bijvoorbeeld ingeval van letselschade, krijgt waar hij recht op heeft? Nu niet te verwachten is dat bijvoorbeeld smartengeldbedragen worden genormeerd, zal het ook bij schadeafwikkeling op basis van de First Party-verzekering toch verstandig zijn een belangenbehartiger in te schakelen.

Van First Party naar Client First
Misschien moeten wij wel naar een Client First-verzekering streven in plaats van een First Party-verzekering waarbij juist de klant centraal gezet wordt in al haar facetten. Van snelle schade afwikkeling alsmede juiste belangenbehartiging.

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Reageer op dit artikel