blog

Wederzijds begrip tussen sector en beleidsmakers neemt toe

Branche

Wederzijds begrip tussen sector en beleidsmakers neemt toe

Afgelopen donderdag vond de laatste (van drie) Ronde Tafelgesprekken plaats, georganiseerd door ‘Uit de Arena’. Bij gastheer SAA spraken wij met een groep intermediairs en de AFM, onder meer vertegenwoordigd door Femke de Vries, over het thema Marktverhoudingen en (inter)sectorale samenwerking.

Samenwerking binnen de verzekeringsbranche werkt anders dan in andere sectoren. Het gaat dan niet alleen om de samenwerking tussen aanbieder en intermediair, maar ook de (verplichte) samenwerking met opleidingsinstituten, samenwerking binnen het volmachtkanaal en natuurlijk samenwerking met toezichthouder AFM. En hoe zit dat internationaal, bijvoorbeeld via het coverholdermodel van Lloyd’s?

Intersectorale samenwerking
Tijdens eerdere Ronde Tafels werd de deelnemers veel vrijheid gegeven om hun visies en meningen in te brengen, en ook ditmaal bleek dat een recept voor succes! Aan tafel zaten onder andere een hypotheekspecialist (een MFP-er), een regionaal werkend assurantieadviseur, een assuradeur die samenwerkt met een private uitvoerder voor Sociale Zekerheid, een grote serviceprovider en een vertegenwoordiger van Lloyd’s, die via het covermodel (internationaal) samenwerkt met Nederlandse intermediairs. Dankzij die grote variatie in achtergrond, kon het thema vanuit veel verschillende perspectieven worden belicht.

Toneel
Saillant detail voor dit Ronde Tafelgesprek over ‘samenwerking’, is dat het plaatsvond op het hoofdkantoor van Samenwerkende Assurantie Adviseurs (SAA) in Rotterdam. Een beter passende locatie valt haast niet te bedenken, wat buitengewoon bevorderlijk bleek voor het gesprek dat volgde! Want ook tijdens deze Ronde Tafel was duidelijk zichtbaar dat het wederzijds begrip tussen sector en beleidsmakers gaandeweg het gesprek toenam. En dat gaf partijen de mogelijkheid om inzichten met elkaar te delen die een waardevolle bijdrage kunnen blijken naar de toekomst toe.
Wat dacht u bijvoorbeeld van het inzicht dat het steeds verder inkaderen van ‘open normen’ in de praktijk leidt tot minder ruimte om te ondernemen? Of van praktijkvoorbeelden waaruit blijkt hoe beloning in het volmachtkanaal invloed kan hebben op de wijze waarop werkzaamheden door volmachtagenten worden uitgevoerd? De vraag hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de volmachtbeloning blijft dan ook onderwerp van gesprek.

In gesprek
Terugkijkend op deze drie Ronde Tafelgesprekken, is de conclusie dat voor iedereen geldt dat er nieuwe inzichten zijn opgedaan, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de eigen praktijk en aan het vormen van beleid.
De deelnemers voerden vanuit hun eigen vak- en praktijkkennis wezenlijke discussies, die steeds opnieuw voldoende stof opleveren voor nieuwe of vervolggesprekken. Wij (Pjotr en Femke) kijken dan ook met veel plezier terug op deze bijeenkomsten. En wij danken de AFM, die bij alle drie de sessies op het hoogste niveau werd vertegenwoordigd. Ook de deelnemers hebben de open en constructieve houding van de AFM zeer gewaardeerd.
Deze Ronde Tafelgesprekken – om binnen het thema te blijven – laten zien wat je kunt bereiken als je open en constructief met elkaar het gesprek aan gaat. Want daar gaat het ons uiteindelijk om: wederzijds begrip kweken, zodat we samen kunnen doorbouwen aan een betere sector.

Reageer op dit artikel