blog

Waarom ook onder de Draijers en Zalms geen execution only toegestaan moet worden

Branche

Waarom ook onder de Draijers en Zalms geen execution only toegestaan moet worden

Wanneer meer dan 5.500 lezers van AM één specifiek artikel bekijken dan mag je concluderen dat dit onderwerp ‘leeft’. Wel of geen execution only is kennelijk zo’n onderwerp. In dit blog wil ik aan de hand van het ‘dossier rentederivaten’ uitleggen waarom ik zo kritisch ben over execution only.

Recent heeft de AFM aan ABN Amro een boete opgelegd in verband met onvoldoende archivering van het door de bank gegeven advies over rentederivaten. Interessant is nu te zien dat de bank in eerste instantie ontkende dat het hier ging om een advies. Een citaat afkomstig van de Bank:

“ABN AMRO gaf weliswaar presentaties aan de Ondernemers en deed voorstellen tot transacties. Zij deed dat echter niet als adviseur of dienstverlener van de Ondernemer. Zij deed dat als wederpartij die tot een transactie wilde komen die aansloot bij de wensen van de Ondernemer. Daarbij wordt terminologie gehanteerd die doet denken aan advies, maar in de verhouding zoals ABN AMRO die aanging, was van advies zoals gedefinieerd in de Wft en MiFID geen sprake.”

Het woord wederpartij, wat mij betreft tegenpartij, is hier cruciaal. De Bank met al zijn deskundigheid en marketinggeweld ziet zich niet als dienstverlener van de consument/ondernemer maar als tegenpartij. Per definitie heeft een bank of verzekeraar zeker bij complexe producten meer kennis dan de klant. Vanuit die voorsprong kan elke aanbieder de klant ‘alles verkopen’ wat hij wil.

Alleen
Ik heb op dit moment ook zo’n dossier op mijn bureau. Van een particulier die, ditmaal door de Rabobank, is geattendeerd om zijn (aanzienlijke) hypotheek met rentederivaten af te dekken. Inmiddels staat de schade voor de klant op € 80.000. Een dossier waarin je gewoon ziet hoe door de tijd de klant vermalen wordt door de grote instituties en zich heel erg alleen voelt. De bank die alleen via de advocaat reageert. De AFM die aangeeft er niet voor individuele klachten te zijn. KiFiD die na maanden aangeeft dat de particulier bij nader inzien toch geen particulier is, maar ondernemer en naar het volgende loket wordt verwezen.

Naïef
Wat is nu de overeenkomst tussen de Rabobank en ABN Amro? Misschien ben ik naïef. Maar wanneer ik Wiebe Draijer en Gerrit Zalm zie, hoor en lees dan denk ik: ‘dat zijn fatsoenlijke mensen die halen geen trucs uit’. Maar wanneer er dan in het concern een probleemdossier ontstaat, lijkt het alsof de organisatie de ‘macht’ overneemt en schakelen beide organisaties het duurste advocatenkantoor in om de eigen positie te verdedigen. Net als in het dossier woekerpolissen, is het dossier rentederivaten er een van vertragen, dure advocaten tegen kleine klanten en vooral geen verantwoordelijkheid nemen voor zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan.

Open blik
Van tweeën één: óf de Wiebe Draijers en Gerrit Zalms houden ons voor de gek wanneer ze aangeven het beste met de klant voor te hebben, óf ze hebben hun eigen organisatie niet in de hand. Wat geldt bij banken, geldt ook bij verzekeraars. Hoe reageren financiële instellingen op fouten? Is er een cultuur om met een open blik te kijken naar klachten? Of is de eerste reactie: dat kost heel veel geld dus hoe komen we hier onder uit? En bij die open blik: gaat men dan ook snel zoeken hoe men de consequenties van de gemaakte fout kan herstellen? Ook als dat heel veel geld gaat kosten? Dat heeft alles met bedrijfscultuur te maken.

Verantwoordelijkheid
Zolang een gereputeerde bank als ABN Amro nog durft te stellen dat men geen dienstverlener van klanten is maar tegenpartij, denk ik dat het niet verstandig is om toe te staan dat dit soort partijen complexe financiële artikelen zonder advies aan klanten verkoopt. Minimaal dient men te controleren dat de klant zich elders goed heeft laten voorlichten. Of men kan zelf adviseren en daar dan ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Zolang dat niet is geregeld, denk ik dat het niet verstandig is om execution only toe te staan voor complexe financiële producten. Gewoonweg omdat er een te grote kans is dat de klant niet krijgt wat hij van de aankoop verwacht en er dan helemaal alleen voor staat.

Reageer op dit artikel