blog

De kwaliteit van advies

Branche

De kwaliteit van advies

Met enige regelmaat zijn er ‘specialisten’ van buiten de branche te beluisteren, die precies weten wat financieel adviseurs moeten doen en hoe financieel advies eruit zou moeten zien. Afgelopen week was het de beurt aan adviseurs zelf om zich uit te spreken over hoe kwaliteit er volgens hen uit moet zien. Want ‘de kwaliteit van advies’ was het centrale onderwerp tijdens het tweede (van drie) rondetafelgesprek georganiseerd door Uit de Arena.

Is ‘goed’ wel goed genoeg?
Deze tweede Ronde Tafel vond plaats op het hoofdkantoor van de AFM, met aan tafel onder andere Femke de Vries. Deze Femke is ook bijzonder hoogleraar Financieel Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft bij de AFM sinds 1 oktober jl. de portefeuille van Theodor Kockelkoren overgenomen. Daarin zit, zoals u weet, onder andere ook het toezicht op financieel dienstverleners, dus een zeer interessante gesprekspartner voor de aanwezige adviseurs. En daar hebben de aanwezige adviseurs dankbaar gebruik van gemaakt!

Aanwezig
Behalve de organisatoren zaten er allemaal nieuwe gezichten aan tafel ten opzichte van de vorige rondetafel, en ook dit keer vormden de deelnemers een brede afspiegeling van de markt. Zo zat er een financieel planner, waren er een serviceprovider en een assuradeur aanwezig, en zaten er verschillende lokaal werkende assurantiekantoren aan tafel. Er was een kantoor dat volledig is overgestapt naar directe beloning, een kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in de sector land- en tuinbouw en een kantoor dat de afgelopen jaren ongeveer alle interne processen heeft gedigitaliseerd.

Maar ondanks de verschillende achtergronden van de deelnemers, waren zij het over een aantal zaken roerend met elkaar eens! Zo was een gezamenlijke conclusie dat kwaliteit weliswaar moet worden bepaald door de consument, maar dat de consument vaak onvoldoende is geëquipeerd om daar een oordeel over te vellen. En er was de gezamenlijke conclusie dat een dossier kan voldoen aan alle gestelde vereisten, maar dat een kwalitatief goed dossier nog niet betekent dat ook het advies van hoge kwaliteit is geweest. Maar wat bepaalt dan wel of een advies van hoge kwaliteit is of niet?

Meerdere wegen naar Rome
Een weinig spannende uitkomst van deze tweede rondetafel is dat ‘kwaliteit’ wordt bepaald door alle betrokkenen tezamen. Maar de conclusie die dáár vervolgens weer op volgde was wel spannend. Dat was namelijk de conclusie van de AFM dat zij hier vaker (en dieper) over wil praten met het intermediair, omdat ook de AFM niet eenzijdig kan bepalen wat kwaliteit is. De achtergrond hiervan is dat de Wet op het financieel toezicht uiteindelijk is gebaseerd op een stelsel van open normen. Dat betekent dat we met elkaar het eindresultaat (‘kwalitatief goed advies’) moeten definiëren, waarna de markt zoveel mogelijk zelf moet kunnen bepalen hoe zij dat doel realiseert.

Rome kan via meerdere wegen worden bereikt. Compliance regels die weinig toevoegen of het adviesproces onnodig compliceren moeten daarbij zoveel mogelijk worden ingeperkt. En dat is goed nieuws, want als we het daar over eens zijn kunnen we in een volgende fase eens met elkaar bekijken welke regels nu echt bijdragen aan betere advieskwaliteit en welke niet. Voldoende stof voor een goed (vervolg)gesprek dus!

Het beste advies dat Uit de Arena zich kan bedenken? Ga in op deze handreiking van de AFM, al is het alleen al om te laten zien dat het intermediair (tegenwoordig) van hoge kwaliteit is!

Reageer op dit artikel